ده عنوان بزرگی که ژانر خود را متحول کردند

در طول عمر صنعت بازی های ویدیویی، همواره عناوینی بوده اند که با نوآوری ها و ابداعات خود موجب پیشرفت و تحول دنیای بازی گشته اند. هر سبک برای خود پرچمدارانی دارد که استانداردها و عناصر اصلی آن سبک را بنا کرده اند.

بتازگی وبسایت GameRanx به سراغ این موضوع رفته است و به مرور 10 عنوانی پرداخته است که با نوآوری های خاص خود موجب تحول در سبک و در نهایت تحول در دنیای بازی شده اند.

از شما دعوت می کنیم این مقاله ویدیویی جالب را با زیرنویس فارسی دانلود و تماشا کنید:

 )

(برای نمایش زیرنویس نام فایل ویدئو و فایل زیر نویس را یکسان کنید)

ده عنوان بزرگی که ژانر خود را متحول کردند

(image)

در طول عمر صنعت بازی های ویدیویی، همواره عناوینی بوده اند که با نوآوری ها و ابداعات خود موجب پیشرفت و تحول دنیای بازی گشته اند. هر سبک برای خود پرچمدارانی دارد که استانداردها و عناصر اصلی آن سبک را بنا کرده اند.

بتازگی وبسایت GameRanx به سراغ این موضوع رفته است و به مرور 10 عنوانی پرداخته است که با نوآوری های خاص خود موجب تحول در سبک و در نهایت تحول در دنیای بازی شده اند.

از شما دعوت می کنیم این مقاله ویدیویی جالب را با زیرنویس فارسی دانلود و تماشا کنید:

 )

(برای نمایش زیرنویس نام فایل ویدئو و فایل زیر نویس را یکسان کنید)

ده عنوان بزرگی که ژانر خود را متحول کردند