دسترسی خریداران Moto Z ها به حافظه نامحدود و 2 ساله مختص Google Photos

کمپانی آمریکایی اپراتور تلفن همراه Verizon پخش کننده انحصاری گوشی های موتورولا در جهان است.

دسترسی خریداران Moto Z ها به حافظه نامحدود و 2 ساله مختص Google Photos

(image)
کمپانی آمریکایی اپراتور تلفن همراه Verizon پخش کننده انحصاری گوشی های موتورولا در جهان است.
دسترسی خریداران Moto Z ها به حافظه نامحدود و 2 ساله مختص Google Photos