در سال 2016 حدود 6 میلیون PlayStation VR به فروش می رسد

به گزارش و به نقل از  انتظار می رود که PlayStation VR از شرکت سونی با فروش عالی مواجه شود و آنالیزور های Topology Research Institute از کشور چین نیز همین عقیده را دارند. آن ها انتظار دارند که تکنولوژی جدید سونی حدود 6 میلیون دستگاه در سال 2016 بفروشد.

در همان آمار آمده است که Oculus حدود 2/3 میلیون Oculus Rift و HTC حدود 700 هزار HTC Vive در همین دوره می فروشند. این آمار با توجه به این نکته که Oculus Rift و HTC Vive شش ماه زودتر از PlayStation VR عرضه شده اند، بدست آمده است.

نظر شما در مورد این آمار چیست؟

در سال 2016 حدود 6 میلیون PlayStation VR به فروش می رسد

(image)

به گزارش و به نقل از  انتظار می رود که PlayStation VR از شرکت سونی با فروش عالی مواجه شود و آنالیزور های Topology Research Institute از کشور چین نیز همین عقیده را دارند. آن ها انتظار دارند که تکنولوژی جدید سونی حدود 6 میلیون دستگاه در سال 2016 بفروشد.

در همان آمار آمده است که Oculus حدود 2/3 میلیون Oculus Rift و HTC حدود 700 هزار HTC Vive در همین دوره می فروشند. این آمار با توجه به این نکته که Oculus Rift و HTC Vive شش ماه زودتر از PlayStation VR عرضه شده اند، بدست آمده است.

نظر شما در مورد این آمار چیست؟

در سال 2016 حدود 6 میلیون PlayStation VR به فروش می رسد