درآمد سامسونگ در سه ماهه سوم سال جاری به یک سوم میزان پیش بینی شده رسید

سامسونگ به علت آتش سوزی خودبه خودی و مجدد گوشی های نوت 7 تعویض شده و رسوایی پیش آمده، تولید این گوشی را برای همیشه متوقف نموده است.

درآمد سامسونگ در سه ماهه سوم سال جاری به یک سوم میزان پیش بینی شده رسید

(image)
سامسونگ به علت آتش سوزی خودبه خودی و مجدد گوشی های نوت 7 تعویض شده و رسوایی پیش آمده، تولید این گوشی را برای همیشه متوقف نموده است.
درآمد سامسونگ در سه ماهه سوم سال جاری به یک سوم میزان پیش بینی شده رسید