دبیر شورای عالی فضای مجازی از ساماندهی کانال های پر مخاطب طی ماه آینده خبر داد

دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در تشریح سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرد طی یک ماه آینده، مشخصات صاحبان کانال ها و خدمات مشابه در شبکه های اجتماعی که مخاطبانی بیش از 5 هزار عضو یا دنبال کننده دارند، در سامانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت خواهد شد.

دکتر فیروزآبادی تأیید کرد برای صیانت از کودکان و خانواده در فضای مجازی، محصولات و خدمات خاصی در شبکه ملی اطلاعات لحاظ شده که با توجه به رده بندی سنی، جنسی، شغلی و تحصیلات کاربران ارائه می گردد، ضمن اینکه نظام های حقوقی، قضایی و انتظامی مناسب برای سالم سازی فضای مجازی فراهم خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود با توجه به اثرات اجتماعی کانال های فعال در انواع شبکه های اجتماعی و لزوم افزایش مسئولیت پذیری در کنار شفاف بودن ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی این کانال ها به طور جدی پیگیری خواهد شد.

لازم به ذکر است طبق اظهارات دکتر فیروزآبادی، الزامات شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباط فضای مجازی کشور، به منظور یکپارچه سازی و تضمین هماهنگی طراحی در حوزه های فرهنگی، زیرساخت، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی، امنیت، تعرفه و مدل اقتصادی تبیین شده است.

The post appeared first on .

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ساماندهی کانال های پر مخاطب طی ماه آینده خبر داد