دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه شبکه اجتماعی بومی ویژه مدارس خبر داد

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد بر اساس تفاهم نامه بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت آموزش و پرورش، تیم مشترکی برای ساماندهی فعالیت های دانش آموزان در فضای مجازی و پاکسازی این فضا تشکیل خواهد شد.

فیروزآبادی افزود در حال حاضر شش محور مشترک مربوط به مربیان، دانش آموزان تمامی مقاطع و والدین را بررسی می کنیم که تولید محتوا و ساماندهی نظام آموزشی در فضای مجازی را در بر می گیرند.

وی ادامه داد قوانین این فضا از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین شده و نرم افزارهایی ارائه می شوند که استفاده دانش آموزان از فضای مجازی را هدفدار نمایند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی معتقد است در حال حاضر دانش آموزان با مراجعه به بازی ها و سایت های نامربوط، وقت خودشان را تلف می کنند.

فیروزآبادی همچنین اظهار داشت قرار است شبکه اجتماعی بومی ویژه مدارس تشکیل شود و بخشی از نظام آموزشی روی این شبکه ارائه گردد تا اوقات فراغت دانش آموزان به این سمت برود.

فیروزآبادی همچنین از برنامه های ویژه برای دانش آموزان علاقمند برای فعالیت در حوزه های نرم افزاری، تولید گیم و تولید محتوا خبر داد که بتوانند مهارت های لازم را آموخته و پس از فراغت از تحصیل، وارد بازار کار شوند.

The post appeared first on .

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه شبکه اجتماعی بومی ویژه مدارس خبر داد