دانشمندان برای ارسال پیام به موجودات هوشمند فرازمینی آماده می شوند

پس از دهه ها کاوش بی حاصل در آسمان ها به دنبال نشانه ای از سوی بیگانگان، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که باید رسم ادب را به جا آورده، و در احوالپرسی از این موجودات ناشناخته پیشقدم شوند.

مؤسسه ای مستقر در سن فرانسیسکو به نام یا «پیام رسانی به موجودات هوشمند فرازمینی» قصد دارد به جای اینکه منتظر دریافت پیام از جانب بیگانگان باشد، سیگنال هایی را به صورت رادیویی یا لیزری به سیارات دوردست بفرستد.

عملیات فوق، اولین تلاش زمینیان برای ارسال پیام های هدف دار، قدرتمند و متوالی به فضا به شمار می رود، که یک مقصد مشخص را در بازه ای چند ماهه یا حتی چند ساله در بر می گیرد.

meti-message

METI که سال پیش تأسیس شد، طی سال آینده میلادی دو کارگاه عملی را در پاریس و سنت لوئیس برگزار خواهد کرد، ضمن اینکه قصد دارد یک میلیون دلار سرمایه مورد نیاز برای تأمین نیروی انسانی و اجاره فرستنده ای قدرتمند در مکانی مناسب را نیز جمع آوری نماید.

این پروژه تا پایان سال 2018 اجرایی خواهد شد و هدف اولیه METI، اگزوپلنتی است که حول پروکسیما قنطورس، نزدیک ترین ستاره به منظومه شمسی می گردد. پس از آن، دیگر مقاصد که صدها یا هزاران سال نوری از ما فاصله دارند، آزموده خواهند شد.

earth-proximab

البته بخش اصلی فعالیت های این پروژه، به نحوه «سلام کردن» ما مربوط می شود. «اندرو فراکنی» یکی از مخالفین این پروژه می گوید «فرض کنید چند نفر بزرگسال در حال بحث و گفتگو هستند، ناگهان کودکی وارد شده و با صدای بلند، چندین بار به همه سلام کند. قطعاً استقبال خوبی از او نخواهد شد.»

به عقیده بسیاری از دانشمندان، از آنجا که نمی دانیم موجودات بیگانه در چه مرحله ای از پیشرفت های علمی قرار دارند، و از نظر ادب و نزاکت در چه سطحی هستند، چه بهتر که توجهشان را به سمت خودمان جلب نکنیم.

The post appeared first on .

دانشمندان برای ارسال پیام به موجودات هوشمند فرازمینی آماده می شوند