دارپا به دنبال کشف راهی برای هک مغز انسان جهت کمک به یادگیری سریع تر است

اگر مغز ما مجموعه ای از چیپ ها و مدارات بود، می شد با بازآرایی این اجزا به عملکردهای بهتری دست یافت. این تئوری پایه و اساس پروژه جدیدی است که «دارپا» (DARPA) آغاز کرده تا از طریق هک مغز انسان بتواند کارایی و عملکرد آن را بهبود ببخشد.

به طور قطع خروجی کار دارپا یک آپدیت اساسی برای مغز انسان به حساب می آید و می تواند آن را به ابزاری بسیار کارآمدتر و البته خطرناک تر بدل نماید

هسته اصلی این پروژ فعال سازی قابلیت پنهانی در مغز انسان است که به آن «شکل پذیری سیناپتیکی» (synaptic plasticity) گفته می شود. تحقیقات جدید نشان می دهند که تحریک نوع خاصی از «» -همان اعصابی که وظیفه انتقال سیگنال ها از مغز به نخاع و از آنجا به سایر اندام ها را بر عهده دارند- می تواند فرایند یادگیری را در انسان تسریع نماید. این امر توسط آزادسازی یک ماده شیمیایی ویژه میسر خواهد شد. ماده ای که می تواند اتصالات درون مغز را بازآرایی نماید.

دارپا به طور همزمان کار بر روی هشت روش مختلف جهت ایجاد تغییر در اعصاب مورد اشاره از طریق تحریکات الکتریکی را به منظور افزایش کارایی مغز آغاز کرده است. هدف نهایی آن است که با شناسایی عمیق عملکرد اعصاب پیرامونی و نحوه ارتباط آنها و با استفاده از ابزارهای خاص در این مکانیزم ها دخالت کرد.

گرچه انجام چنین پروژه ای می تواند افق تازه ای را پیش روی سیستم های آموزشی بگشاید، اما نباید فراموش کرد که دارپا در درجه اول یک موسسه تحقیقاتی در زمینه تولید و توسعه تکنولوژی های نظامی است، بنابراین بیشتر محتمل است که نخستین خروجی تحقیق مذکور سربازانی باشند که می توانند در کمتر یک ماه به نیروهایی کاملاً زبده تبدیل شوند.

تمرکز اصلی تیم تحقیقاتی دارپا روی افزایش قابلیت های یادگیری شنیداری انسان و قدرت تکلم او به عنوان دو ابزار اصلی برای یادگیری است. ضمن این که در مراحل بعد کار روی قوه ادراکی و اعصاب تصمیم ساز آغاز خواهد شد.

در حال حاضر محصولات متعددی در بازار وجود دارند که مدعی افزایش کارایی مغزی انسان هستند، اما به طور قطع خروجی کار دارپا یک آپدیت اساسی برای مغز انسان به حساب می آید و می تواند آن را به ابزاری بسیار کارآمدتر و البته خطرناک تر بدل نماید.

The post appeared first on .

دارپا به دنبال کشف راهی برای هک مغز انسان جهت کمک به یادگیری سریع تر است