دارنده بیشترین بازی ها در Steam به لول 1000 دست پیدا کرد

زمانی که وقت و پول کافی داشته باشید، می توانید همه کار بکنید. مثل این آقا که بیشترین بازی های شبکه Steam را در حساب خود دارد.

کاربر Palmdesert درحال حاضر بالاترین لول در Community شبکه استیم را دارد و به نظر می رسد که نصف بازی های استیم را نیز در حساب کاربری خود دارد! این فرد با داشتن لول 1049 در Community به رتبه ی نخست راه پیدا کرده است و جالب است که بدانید استیم برای رسیدن به این لول برنامه ریزی نکرده بود و حتی آیکون *Badge خود را نیز برای لول های بالاتر از 1000 آماده نکرده بود و اگر به پروفایل این فرد یک سر بزنید متوجه می شوید که آیکون لول برای 999 است و اعداد از آن خارج شده است! این فرد در حال حاضر در حساب کاربری خود 5029 بازی به همراه 3372 DLC و محتوای اضافی و سرجمع، 7481 عدد بازی به همراه بسته های الحاقیشان را دارد.

توضیحاتی درباره لول ها و Badge ها: پس از خرید هر بازی در استیم زمانی که شما به بازی کردن آن می پردازید تعدادی کارت درآپ می شود که با جمع کردن 7-9-12 عدد از آنها می توانید نشان آن بازی را دریافت کنید و در ازای جمع کردن کارت ها استیم به شما یک مقدار XP می دهد که به پروفایل شما تعلق می گیرد و لول آن افزایش می یابد.

دارنده بیشترین بازی ها در Steam به لول 1000 دست پیدا کرد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دارنده بیشترین بازی ها در Steam به لول 1000 دست پیدا کرد

زمانی که وقت و پول کافی داشته باشید، می توانید همه کار بکنید. مثل این آقا که بیشترین بازی های شبکه Steam را در حساب خود دارد.

کاربر Palmdesert درحال حاضر بالاترین لول در Community شبکه استیم را دارد و به نظر می رسد که نصف بازی های استیم را نیز در حساب کاربری خود دارد! این فرد با داشتن لول 1049 در Community به رتبه ی نخست راه پیدا کرده است و جالب است که بدانید استیم برای رسیدن به این لول برنامه ریزی نکرده بود و حتی آیکون *Badge خود را نیز برای لول های بالاتر از 1000 آماده نکرده بود و اگر به پروفایل این فرد یک سر بزنید متوجه می شوید که آیکون لول برای 999 است و اعداد از آن خارج شده است! این فرد در حال حاضر در حساب کاربری خود 5029 بازی به همراه 3372 DLC و محتوای اضافی و سرجمع، 7481 عدد بازی به همراه بسته های الحاقیشان را دارد.

توضیحاتی درباره لول ها و Badge ها: پس از خرید هر بازی در استیم زمانی که شما به بازی کردن آن می پردازید تعدادی کارت درآپ می شود که با جمع کردن 7-9-12 عدد از آنها می توانید نشان آن بازی را دریافت کنید و در ازای جمع کردن کارت ها استیم به شما یک مقدار XP می دهد که به پروفایل شما تعلق می گیرد و لول آن افزایش می یابد.

دارنده بیشترین بازی ها در Steam به لول 1000 دست پیدا کرد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دارنده بیشترین بازی ها در Steam به لول 1000 دست پیدا کرد