خوشحالی پس از گل در فیفا 17؛ فرصتی برای خوشگذرانی

بازیکنان فوتبال 90 دقیقه تمام از سمتی به سمت دیگر می دوند تا به سختی دروازه حریف شان را باز کنند، حتی شمایی که کنترلر کنسول و کنترل بازیکنان را به دست می گیرید؛ البته به شرطی که با حریفی آماتور بازی نکنید. بنابراین، لحظات پس از گل زدن فرصتی اندک اما طلایی برای خوشگذرانی هستند.

بازیکنان فوتبال این لحظات را با اجرای حرکات مختلف، به معنای واقعی کلمه جشن می گیرند. شیرجه می زنند، از سر و کول یکدیگر بالا می روند یا گاهی از خود حرکت یا حالات عجیبی بروز می دهند.

تصور کنید در جدیدترین نسخه از سری فیفا با یکی از اعضای خانواده، دوست صمیمی یا حریف پرمدعای ناشناسی مسابقه می دهید. آیا می خواهید لحظات محدود پس از از گل زدن به آن ها یا شکست دادن شان را تنها با خیره شدن به صفحه تلویزیون سپری کنید؟

اگر تا به امروز اطلاع نداشتید، باید بگوییم که الکترونیک آرتز ارزش این لحظات را مغتنم می شمارد و این امکان را به شما می دهد تا پس از به ثمر رساندن هر گل، مانند بازیکنان فوتبال با اجرای حرکات مختلف و گاهی اوقات عجیب، جشن و پایکوبی و احتمالاً روحیه حریف را هم تضعیف کنید.

در این ویدیو سعی کردیم تا گلچینی از بهترین و جذاب ترین این خوشحالی های پس از گل را به شما آموزش بدهیم.

لیست کامل حرکات را می توانید در زیر مشاهده کنید. دکمه های مربع، مثلت، ضربدر، دایره، R1، L2، L1 و R2 در کنسول اکس باکس وان معادل RB، LT، LB، B، A، Y، X و RT هستند.

Ad Board Celebration

به سمت تبلیغات کنار زمین بدوید.

One Arm Raised

دکمه را نگه دارید.

Thumb Suck

دکمه  را نگه دارید.

Ear Twist

دکمه را نگه دارید.

Finger Points

دکمه را فشرده و سپس بار دیگر آن را نگه دارید.

Arms Out

دکمه  را فشرده و سپس بار دیگر آن را نگه دارید.

Wrist Flick

دکمه  را فشرده و سپس بار دیگر آن را نگه دارید.

Aeroplane

را فشرده و نگه دارید.

Point to Sky

را به سمت بالا نگه دارید.

Shhhhh

را به سمت راست نگه دارید.

Telephone

را به سمت پایین نگه دارید.

Can You Hear Me

را به سمت چپ نگه دارید.

Hands Out

را به سمت راست حرکت داده و سپس را به سمت چپ نگه دارید.

Come On

را به سمت چپ حرکت داده و سپس را به سمت راست نگه دارید.

Blow Kisses

را به سمت پایین حرکت داده و سپس را بالا نگه دارید.

Double Arm Swing

را به سمت بالا حرکت داده و سپس را پایین نگه دارید.

Flying Bird

را به سمت راست حرکت داده و سپس به همان سمت نگه دارید.

Hand on Head

را به سمت چپ حرکت داده و سپس به همان سمت نگه دارید.

Heart Symbol

را به سمت پایین حرکت داده و سپس به همان سمت نگه دارید.

Arms Pointing Up

را به سمت بالا حرکت داده و سپس به همان سمت نگه دارید.

Windmill

را 360 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

حرکت های تمام کننده:

Baby Girl

را نگه داشته و را به سمت چپ نگه دارید.

Big Man

را نگه داشته و را به سمت بالا نگه دارید.

Elbow (Dab)

را نگه داشته، دو بار را پشت هم فشار دهید.

Floor Spin

را نگه داشته، را 360 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Knee Slide Fail

را نگه داشته، را دو بار به سمت چپ حرکت دهید.

Knee Slide to Sit

را نگه داشته، را دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

Push it Down

را نگه داشته، را دو بار پشت هم فشار دهید.

Rugby

را نگه داشته، را فشار دهید.

Samba Dance

را نگه داشته، را ابتدا به چپ و سپس راست حرکت دهید.

Timber

را نگه داشته، را فشار دهید.

Triangle

را نگه داشته، را دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

Point to the Sky

را نگه داشته، را فشار دهید.

Show Respect

را نگه داشته، را دو بار پشت هم فشار دهید.

Spanish Dance

را نگه داشته، را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

Belly Flop

را نگه داشته،  را فشار دهید.

Riding the Wave

را نگه داشته،  را فشار دهید.

Chest Slide

را نگه داشته، را به سمت پایین و بالا حرکت دهید.

Point Up

را نگه داشته، را به سمت چپ و راست حرکت دهید.

Signature Finishing Move

را فشار دهید (برای هر بازیکن متفاوت)

Backflip/Arms to Crowd

را نگه داشته، را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

Hand Spring /Roll & Punch

را نگه داشته، را 360 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Violinist

را نگه داشته،  را فشار دهید.

Spanish Archer

را نگه داشته،  را فشار دهید.

Hands on Ears

را نگه داشته،  را دو بار پشت هم فشار دهید.

Stomach Slide

را نگه داشته،  را دو بار پشت هم فشار دهید.

Knee Slide Arms Out

را نگه داشته،  را نیز به سمت بالا نگه دارید.

I Can’t Hear You

را نگه داشته،  را نیز به سمت راست نگه دارید.

Brick Fall

را نگه داشته،  را نیز به سمت چپ نگه دارید.

Knee Slide

را نگه داشته،  را نیز به پایین و بالا حرکت دهید.

Who Am I

را نگه داشته،  را نیز به راست و چپ حرکت دهید.

Flip /Cartwheel

را نگه داشته،  را 360 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Twist flip /Cartwheel Roll

را نگه داشته،  را 360 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Kiss the Pitch

 را نگه داشته و  را دو بار پشت هم فشار دهید.

The Salute

 را نگه داشته،  را فشار دهید.

Chest Thump

 را نگه داشته،  را دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

Glamour Slide

 را نگه داشته،  را دو بار به سمت چپ حرکت دهید.

حرکت هایی که با پیشروی در بخش Pro باز می شوند:

Many Bows

 را نگه داشته،  را نیز به سمت بالا نگه دارید.

Pardon

 را نگه داشته،  را نیز به سمت راست نگه دارید.

Fall to Knees & beg

 را نگه داشته،  را نیز به سمت پایین نگه دارید.

Backflips

 را نگه داشته،  را دو بار پشت هم فشار دهید.

Slide on Back

 را نگه داشته،  را دو بار پشت هم فشار دهید.

Cockroach

 را نگه داشته،  را فشار دهید.

River Dance

 را نگه داشته،  را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

Break Dance

 را نگه داشته،  را دو بار به سمت راست حرکت دهید.

Praise on Knees

 را نگه داشته،  را نیز به سمت چپ نگه دارید.

Backwards Worm

 را نگه داشته،  را نیز 360 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Uncontrolled backflip

 را نگه داشته،  را نیز 360 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Handstand

 را نگه داشته،  را نیز 360 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Spin & Fall

 را نگه داشته،  را نیز دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

Rowing on Knees

 را نگه داشته،  را نیز دو بار به سمت چپ حرکت دهید.

Seated Rowing

 را نگه داشته،  را نیز دو بار به سمت راست حرکت دهید.

Knee Walk

 را نگه داشته،  را فشار دهید.

Cradle Swing

 را نگه داشته،  را فشار دهید.

Baby

 را نگه داشته،  را دو بار پشت هم فشار دهید.

Flying Dive

 را نگه داشته،  را نیز به سمت بالا نگه دارید.

Karate Kicks

 را نگه داشته،  را نیز به سمت راست نگه دارید.

Jump Kicks

 را نگه داشته،  را نیز به سمت پایین نگه دارید.

Ice Skating

 را نگه داشته،  را نیز به سمت پایین و بالا حرکت دهید.

Golf Swing

 را نگه داشته،  را نیز به سمت چپ و راست حرکت دهید.

Dance 1

 را نگه داشته،  را نیز به سمت پایین و بالا حرکت دهید.

Dance 2

 را نگه داشته،  را نیز به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

Dance 3

 را نگه داشته،  را نیز به سمت چپ و راست حرکت دهید.

Dance 4

 را نگه داشته،  را نیز به سمت راست و چپ حرکت دهید.

حرکت های زیر با کسب امتیاز در بخش آنلاین آزاد می شوند:

KO

 را نگه داشته،  را دو بار پشت هم فشار دهید.

Motorbike

 را نگه داشته،  را نیز به سمت پایین نگه دارید.

Right Here Right Now

 را نگه داشته،  را فشار دهید.

Hand Bite

 را نگه داشته،  را به سمت پایین و بالا حرکت دهید.

Stand Tall

 را نگه داشته،  را نیز به سمت چپ نگه دارید.

Kiss the Wrist

 را نگه داشته،  را دو بار پشت هم فشار دهید.

Old Man

 را نگه داشته،  را فشار دهید.

Calm Down

 را نگه داشته،  را دو بار پشت هم فشار دهید.

The Bear

 را نگه داشته،  را نیز به سمت بالا نگه دارید.

Bailando Robot

 را نگه داشته،  را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

Muevelo

 را نگه داشته،  را به سمت راست و چپ حرکت دهید.

Patty Cake

 را نگه داشته،  را دو بار به سمت راست حرکت دهید.

Muscle Flex

 را نگه داشته،  را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

Push Ups

 را نگه داشته،  را به سمت راست و چپ حرکت دهید.

The Worm

 را نگه داشته،  را 360 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Dance

 را نگه داشته،  را دوبار به سمت پایین حرکت دهید.

Prancing Bird

 را نگه داشته،  را فشار دهید.

Gallop Dance

 را نگه داشته،  را فشار دهید.

The post appeared first on .

خوشحالی پس از گل در فیفا 17؛ فرصتی برای خوشگذرانی