در گذشته با انتشار تریلر داستانی Mortal Kombat X ما شاهد معرفی Kung Jin بودیم که گفته می شد به گونه ای با Liu Kang در ارتباط است. با این حال حضور خود Liu Kang به عنوان یکی از مبارزین قدیمی و محبوب سری Mortal Kombat تایید نشده بود تا اینکه امروز ما با انتشار تریلری جدید، ما شاهد بازگشت […]