حضور دو مرکز دانشگاهی ایران در بین برترین دانشگاه های جوان جهان در سال 2017

نشریه معتبر «آموزش عالی تایمز» (Times Higher Education) که یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهان را ارائه می کند، به تازگی رده بندی سال 2017 خود را برای دانشگاه های جوان جهان ارائه کرده که در بین آنها، دو مرکز از جمهوری اسلامی ایران نیز به چشم می خورند.

بر اساس این رده بندی، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ای در بازه 101 تا 150 دنیا را کسب کرده و دانشگاه یزد نیز در بین دانشگاه هایی قرار گرفته که مقام های 151 تا 200 را در اختیار دارند. لازم به ذکر است در رتبه بندی این پایگاه، رتبه 100 دانشگاه نخست به صورت دقیق مشخص شده اند، اما مابقی دانشگاه ها بر اساس امتیاز کسب شده در بازه های 150-101 و 200-151 جای گرفته اند.

رتبه نخست این رده بندی برای سومین سال متوالی در اختیار دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس قرار گرفته است. در این فهرست که فقط به دانشگاه هایی با قدمت کمتر از 50 سال اختصاص دارد، سیزده شاخص مختلف در پنج رده مورد ارزیابی قرار گرفته اند:

  • آموزش (30 درصد نمره کل)
  • پژوهش (30 درصد نمره کل)
  • استنادها (30 درصد نمره کل)
  • درآمد صنعتی (2.5 درصد نمره کل)
  • وجهه بین المللی (7.5 درصد نمره کل)

گفتنیست تایمز تعداد مراکز حاضر در رده بندی دانشگاه های جوان جهان را در سال 2016 از 100 به 150 افزایش داد و در سال 2017 نیز این رقم به 200 رسید. در رده بندی سال 2016 دانشگاه صنعتی شریف در پنجاهمین سالگرد تأسیس خود در رتبه یکصدم جهان جای گرفت و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز جایگاه 150-101 را کسب کرد.

The post appeared first on .

حضور دو مرکز دانشگاهی ایران در بین برترین دانشگاه های جوان جهان در سال 2017