جدیدترین تصاویر عنوان نقش آفرینی ELEX را مشاهده نمایید

کمپانی Nordic Games اموز تصاویر جدید از عنوان اکشن نقش آفرینی استدیو Piranha Bytes به نام ELEX منتشر کرد، در ادامه شاهد این تصاویر باشید. ELEX قرار است بر روی عناصر تخیلی تمرکز داشته باشد. بر طبق اعلام سازنده ها ELEX تجربه ای است در سبک پساآخرالزمانی، اکشن نقش آفرینی و بازیکنان را به دنیایی یکپارچه پر از موجودات جهش یافته، نیروهای قدرتمند، شخصیت های اصیل و انتخاب های تاثیر گذار خواهد برد.

به گزارش و به نقل از ، عنوان ELEX در سال 2017 بر روی PS4 ،PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

 

 

 

 

 

جدیدترین تصاویر عنوان نقش آفرینی ELEX را مشاهده نمایید

کمپانی Nordic Games اموز تصاویر جدید از عنوان اکشن نقش آفرینی استدیو Piranha Bytes به نام ELEX منتشر کرد، در ادامه شاهد این تصاویر باشید. ELEX قرار است بر روی عناصر تخیلی تمرکز داشته باشد. بر طبق اعلام سازنده ها ELEX تجربه ای است در سبک پساآخرالزمانی، اکشن نقش آفرینی و بازیکنان را به دنیایی یکپارچه پر از موجودات جهش یافته، نیروهای قدرتمند، شخصیت های اصیل و انتخاب های تاثیر گذار خواهد برد.

به گزارش و به نقل از ، عنوان ELEX در سال 2017 بر روی PS4 ،PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

 

 

 

 

 

جدیدترین تصاویر عنوان نقش آفرینی ELEX را مشاهده نمایید