جادوی سیاه؛ تمام اطلاعاتى كه بايد درباره تايرهاى بوگاتى شيرون بدانيد

براى دارندگان بوگاتى شيرون تاير ها يكى از دلايلى است كه این ساخته اعجاب آور مهندسی را تبديل به سريع ترين خودرو مجاز به راندن در خيابان مى كند.

١٤٧٩ اسب بخار قدرت، ترفندهاى آيروديناميكى، تنظيم و هماهنگ كردن دقيق سيستم تعليق و فرمان و ترمز و… همه و همه بدون اين تاير ها بى ارزش هستند. اين تاير ها هستند كه باعث مى شوند تا سرعت خودرو به ٢٦١ مايل در ساعت (420 کیلومتر در ساعت) و حتى بيشتر برسد!

ميشلن مسئول طراحى و توسعه تايرهاى عظيم اين خودرو است و در طراحى آن از تكنولوژى هاى منحصر به فردى استفاده كرده است.

١٥ سال پيش بود كه مهندسان بوگاتى از سازندگان تاير پرسيدند كه آيا مى توانند تايرى براى بوگاتى ويرون طراحى كنند، كه مورد تمسخر آنها قرار گرفتند.

ويرون بسيار سريع و سنگين بود. هيچ تايرى براى ويرون وجود نداشت كه آن شرايط فيزيكى را تحمل كند، چه برسد به اينكه به اندازه كافى با دوام باشد و در جاده هاى معمولى با تمام شرايط آب و هوايى سازگارى داشته باشد.

تنها ميشلن به اندازه ى كافى شجاع بود كه براى توليد اين تايرها داوطلب شود و حتى پس از توليد اين تايرها هشدارهاي بسيار زيادى درباره ى استفاده از اين تايرها به مهندسان بوگاتی داد.

تايرهاى بوگاتى ويرون دست ساز هستند و هر تاير احتياج به يك ساعت زمان دارد تا توليد شود. يك مجموعه ى چهار گانه اين تايرها ٤٢ هزار دلار قيمت دارد و تنها 6000 مايل (حدود 9600 کیلومتر) دوام مى آورند.

در سرعت ٢٥٣ مايل بر ساعت (حدود 404 کیلومتر در ساعت) اين تايرها حداكثر ١٥ دقيقه دوام مى آورند، قبل از اينكه گرما و نيروهاى گريز از مركز آنها را به سادگى از هم جدا كند. خوشبختانه در اين سرعت بنزين بوگاتى ويرون در كمتر از ١٠ دقيقه تمام مى شود.

ميشلن از تجربه ى ساخت تاير براى ويرون اطلاعات بسيار مفيدى به دست آورد. در حين برنامه ى طراحى و توسعه ى تاير براي شيرون، مهندسان بوگاتى ١٨ سفر به مركز R&D ميشلن در كلرمون فران فرانسه داشتند. ميشلن از تجهيزات تست تايرهاى هواپيما در حين ساخت اين تايرها استفاده كرد.

تايرهاى بوگاتى شيرون 285/30R20 براى جلو و 355/25R21 براى عقب هستند. سطح تماس تايرها با جاده در بوگاتى شيرون به ترتيب ١٤ درصد و ١٢ درصد نسبت به تايرهاى ويرون افزايش يافته اند.

اين تايرها مى توانند تقريباً ٣٧٠٠ پوند فوت گشتاور را تحمل كنند و از همه مهم تر آنها مى توانند ٣٨٠٠ بار نيروى گرانش در سرعت ٢٦١ مايل بر ساعت (416 کیلومتر بر ساعت) را بدون از همه گسسته شدن تحمل كنند. همه ى اين ها در حالى است كه اين تايرها كيفيت سوارى و چسبندگى بسيار خوبى را با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايى ارائه مى دهند.

اين تايرهاى جديد نسبت به تايرهاى ويرون بسيار راحت تر تعويض مى شوند. بوگاتى هنوز جزئيات بيشترى درباره ى تايرها ارائه نداده است. اما اعلام كرده است كه تايرهاى جديد هزينه ى ساخت كمترى دارند.

بعد از ركورد شكنى بوگاتى ويرون سوپر اسپورت ١٢٠٠ اسب بخارى در Ehra-Lessien در ماه جولاى ٢٠١٠، كه اين خودرو توانست به سرعت ٢٦٨ مايل بر ساعت (حدود 430 کیلومتر در ساعت) دست يابد، راننده تست بوگاتى و راننده ى سابق رقابت هاى فرمول يك، Pierre-Henri Raphanel اعلام كرد كه تنها عاملى كه مانع افزايش سرعت اين خودرو به فراتر از ٢٧٠ مايل در ساعت (435 کیلومتر بر ساعت) شد، تكنولوژى تايرهاى اين خودرو است.

مدير عامل بوگاتى Wolfgang Dürheimer وعده داده است كه مدل سريع تر بوگاتى شيرون كه با عنوان Super Sport همراه خواهد بود سريع ترين خودرويى خواهد بود كه در طول تاريخ به توليد رسيده است.

آيا گفته ى او به معنى سرعت ٢٧٠ مايل در ساعت خواهد بود؟ ٢٧٥ یا ٢٨٠ مایل بر ساعت (حدود 450 کیلومتر در ساعت) جواب را در تابستان امسال متوجه خواهيم شد. عدد نهايى هرچه باشد، اكنون بوگاتى تايرهاى مورد نياز را در اختيار دارد.

در همین رابطه بخوانید:

The post appeared first on .

جادوی سیاه؛ تمام اطلاعاتى كه بايد درباره تايرهاى بوگاتى شيرون بدانيد