تیم کوک و بیل گیتس، انتخاب های اولیه کمپین کلینتون برای معاون رئیس جمهور آمریکا

مدیر عامل سابق مایکروسافت و مدیر عامل کنونی شرکت اپل، هر دو در لیست نامزدهای اولیه برای عنوان «معاون رئیس جمهور آمریکا» از سوی کمپین کلینتون بوده اند.

این اطلاعات امروز از میان ایمیل های افشا شده توسط ویکی لیکس به دست آمده است. ویکی لیکس به شکل سریالی ایمیل های مرتبط با کمپین کلینتون رو منتشر می کند و امروز هم کاشف به عمل آمده که بیل گیتس، ملیندا گیتس و تیم کوک گزینه هایی بوده اند که کمپین انتخاباتی کلینتون آنها را برای عنوان مذکور در نظر داشته است.

در این لیست البته نام های عجیبی همچون مدیر عامل استارباکس، «هوارد شولتز» نیز دیده می شود. این ایمیل در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ از سوی مدیر کمپین کلینتون، «جان پودستا» (John Podesta) برای هیلاری کلینتون ارسال شده و عنوان گشته که این افراد (به همراه چندین شخص دیگر)، انتخاب های اعضای کمپین هستند و به این شکل، به هیلاری کلینتون پیشنهاد شده اند.

The post appeared first on .

تیم کوک و بیل گیتس، انتخاب های اولیه کمپین کلینتون برای معاون رئیس جمهور آمریکا

مدیر عامل سابق مایکروسافت و مدیر عامل کنونی شرکت اپل، هر دو در لیست نامزدهای اولیه برای عنوان «معاون رئیس جمهور آمریکا» از سوی کمپین کلینتون بوده اند.

این اطلاعات امروز از میان ایمیل های افشا شده توسط ویکی لیکس به دست آمده است. ویکی لیکس به شکل سریالی ایمیل های مرتبط با کمپین کلینتون رو منتشر می کند و امروز هم کاشف به عمل آمده که بیل گیتس، ملیندا گیتس و تیم کوک گزینه هایی بوده اند که کمپین انتخاباتی کلینتون آنها را برای عنوان مذکور در نظر داشته است.

در این لیست البته نام های عجیبی همچون مدیر عامل استارباکس، «هوارد شولتز» نیز دیده می شود. این ایمیل در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ از سوی مدیر کمپین کلینتون، «جان پودستا» (John Podesta) برای هیلاری کلینتون ارسال شده و عنوان گشته که این افراد (به همراه چندین شخص دیگر)، انتخاب های اعضای کمپین هستند و به این شکل، به هیلاری کلینتون پیشنهاد شده اند.

The post appeared first on .

تیم کوک و بیل گیتس، انتخاب های اولیه کمپین کلینتون برای معاون رئیس جمهور آمریکا