توییتر به طور آزمایشی نام کاربری را جزو محدودیت کاراکتری محاسبه نمی کند

حتما به خاطر دارید که توییتر ماه گذشته تغییر بزرگی در پلتفرم خود ایجاد کرد. گردانندگان این شبکه اجتماعی اعلام کردند که از این پس فایل های پیوست شده به توییت ها مثل تصاویر، ویدئوها، نظرسنجی ها، نقل قول ها و عکس های گیف را جزو محدودیت 140 کاراکتری محاسبه نمی کنند.

در راستای همین موضوع، وبسایت تک کرانچ ساعاتی پیش دریافته که ظاهرا توییتر در حال حاضر تغییر دیگری برای کاهش محدودیت کاراکترها را آزمایش می کند. به گزارش عده ای از کاربران اپلیکیشن موبایل توییتر، کمپانی مورد بحث یکی دو روزی است که در پاسخ ها اسامی کاربری را جزو محدودیت 140 کاراکتری محاسبه نمی کند.

به عبارت بهتر موقع منشن کردن یک نفر یا جمع کثیری از کاربران در پاسخ ها، همچنان برای نوشتن توییت فضای 140 کاراکتری خود را در اختیار دارید. البته لازم به گفتن نیست که این قابلیت فعلا در مرحله آزمایشی به سر برده و توییتر برای گرفتن بازخورد آن را در اختیار جمع محدودی از کاربران اپلیکیشن موبایل خود قرار داده است.

هنوز کاربران نسخه تحت وب توییتر و توییت دک به چنین قابلیتی دسترسی ندارند. همچنین این کاهش محدودیت فقط برای پاسخ به توییت ها در نظر گرفته شده، نه برای توییت های جدیدی که در تایم لاین ارسال می کنید.

اگر این قابلیت آزمایشی به توییتر تان رسیده باشد، شاید کمی زمان ببرد که به آن عادت کنید، چرا که به جای تگ شدن خودکار مخاطبین با فیلدی خالی مواجه خواهید شد. البته توییتر برای آنکه از این تغییر گیج نشوید شما را با نمایش یک انیمیشن راهنمایی خواهد کرد.

The post appeared first on .

توییتر به طور آزمایشی نام کاربری را جزو محدودیت کاراکتری محاسبه نمی کند

حتما به خاطر دارید که توییتر ماه گذشته تغییر بزرگی در پلتفرم خود ایجاد کرد. گردانندگان این شبکه اجتماعی اعلام کردند که از این پس فایل های پیوست شده به توییت ها مثل تصاویر، ویدئوها، نظرسنجی ها، نقل قول ها و عکس های گیف را جزو محدودیت 140 کاراکتری محاسبه نمی کنند.

در راستای همین موضوع، وبسایت تک کرانچ ساعاتی پیش دریافته که ظاهرا توییتر در حال حاضر تغییر دیگری برای کاهش محدودیت کاراکترها را آزمایش می کند. به گزارش عده ای از کاربران اپلیکیشن موبایل توییتر، کمپانی مورد بحث یکی دو روزی است که در پاسخ ها اسامی کاربری را جزو محدودیت 140 کاراکتری محاسبه نمی کند.

به عبارت بهتر موقع منشن کردن یک نفر یا جمع کثیری از کاربران در پاسخ ها، همچنان برای نوشتن توییت فضای 140 کاراکتری خود را در اختیار دارید. البته لازم به گفتن نیست که این قابلیت فعلا در مرحله آزمایشی به سر برده و توییتر برای گرفتن بازخورد آن را در اختیار جمع محدودی از کاربران اپلیکیشن موبایل خود قرار داده است.

هنوز کاربران نسخه تحت وب توییتر و توییت دک به چنین قابلیتی دسترسی ندارند. همچنین این کاهش محدودیت فقط برای پاسخ به توییت ها در نظر گرفته شده، نه برای توییت های جدیدی که در تایم لاین ارسال می کنید.

اگر این قابلیت آزمایشی به توییتر تان رسیده باشد، شاید کمی زمان ببرد که به آن عادت کنید، چرا که به جای تگ شدن خودکار مخاطبین با فیلدی خالی مواجه خواهید شد. البته توییتر برای آنکه از این تغییر گیج نشوید شما را با نمایش یک انیمیشن راهنمایی خواهد کرد.

The post appeared first on .

توییتر به طور آزمایشی نام کاربری را جزو محدودیت کاراکتری محاسبه نمی کند