تولد نوزادی با سه پدر و مادر در مکزیک؛ تکنیک تازه ای برای از بین بردن نقایص مادرزادی کشف شد

تکنیک باروری جدیدی که به موجب آن نوزاد از مواد ژنتیکی سه والد مجزا تشکیل می گردد برای نخستین  بار نتیجه بخش بود و به تولد منجر شد.

طبق گزارشی که نشرین نیو ساینتیست منتشر کرده، این نوزاد 5 ماه قبل و با کمک محققان آمریکایی در مکزیک متولد شد. تکنیک لقاح سه والدی که از آن تحت عنوان اهدای میتوکوندریال یا انتقال پیش هسته نیز یاد می شود هنوز هم در آمریکا قانونی نشده اما مناقشاتی جدی پیرامون آن در این کشور صورت می گیرد.

البته این روش دو سال پیش در انگلستان تایید شد اما هنوز که هنوز است هیچ نوزادی با استفاده از آن در خاک بریتانیا متولد نشده است.

گفتنی است که با این تکنیک از انتقال بیماری های خطرناک به کودک توسط مادر جلوگیری به عمل می آید. در مورد نوزاد 5 ماهه متولد شده هم باید بگوییم که مادرش یک اردنی است و بیم آن می رفت که نوعی نقص ژنتیکی خطرناک به نام را به فرزندنش انتقال دهد. در مورد این بیماری هم باید بگوییم که رشد و پرورش سیستم عصبی را مختل می نماید.

مادر اردنی این نوزاد نیز پیشتر دو فرزند خود را به خاطر این اختلال ژنتیکی از دست داده بود و به همین خاطر تصمیم گرفت که برای درمان از محققی به نام جان ژنگ در مرکز باروری امیدهای تازه واقع در نیویورک کمک بگیرد.

همانطور که در نشریه نیو ساینتیست آمده، ژنگ این فرایند درمانی را در مکزیک روی بیمار خود انجام داد چراکه در این کشور قانونی در رابطه با این مساله تعریف نشده است.

میتوکندری را می توان به بسته های انرژی تشبیه کرد که انرژی سلول های انسانی را تامین می کنند و درست مانند هسته آن حاوی DNA هستند. متاسفانه اما وجود نقص در DNA میتوکندری می تواند منجر به بروز بیماری های خطرناک و حتی مرگ نوزاد شود.

برای رفع این مساله، دانشمندان دو تخمک را که یکی مربوط به مادر است و دیگری فرد اهدا کننده استخراج کرده و سپس هسته تخمک اهدا کننده را از آن حذف میکنند و همزمان سعی می کنند که میتوکندری را دست نخورده بگذارند. آنها در ادامه هسته مربوط به تخمک مادر را در آن قرار می دهند و یاخته ای که حاصل می شود فاقد نقایص مادرزادی خواهد بود و در نتیجه انتظار می رود که نوزاد سالمی از لقاح حاصل گردد.

این تکنیک از دیدگاه بسیاری جنجالی قلمداد شده و علت هم وجود سه والد برای یک نوزاد است. اما در نظر داشته باشید که در این روش تنها 0.1 درصد از اطلاعات ژنتیکی فرد اهدا کننده به نوزاد منتقل می گردد. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است پیشتر نیز نوزادانی با سه والد به دنیا آمده بودند و تفاوت این بار تکنیک جدیدی است که دانشمندان برای این منظور به خدمت گرفته اند.

The post appeared first on .

تولد نوزادی با سه پدر و مادر در مکزیک؛ تکنیک تازه ای برای از بین بردن نقایص مادرزادی کشف شد

تکنیک باروری جدیدی که به موجب آن نوزاد از مواد ژنتیکی سه والد مجزا تشکیل می گردد برای نخستین  بار نتیجه بخش بود و به تولد منجر شد.

طبق گزارشی که نشرین نیو ساینتیست منتشر کرده، این نوزاد 5 ماه قبل و با کمک محققان آمریکایی در مکزیک متولد شد. تکنیک لقاح سه والدی که از آن تحت عنوان اهدای میتوکوندریال یا انتقال پیش هسته نیز یاد می شود هنوز هم در آمریکا قانونی نشده اما مناقشاتی جدی پیرامون آن در این کشور صورت می گیرد.

البته این روش دو سال پیش در انگلستان تایید شد اما هنوز که هنوز است هیچ نوزادی با استفاده از آن در خاک بریتانیا متولد نشده است.

گفتنی است که با این تکنیک از انتقال بیماری های خطرناک به کودک توسط مادر جلوگیری به عمل می آید. در مورد نوزاد 5 ماهه متولد شده هم باید بگوییم که مادرش یک اردنی است و بیم آن می رفت که نوعی نقص ژنتیکی خطرناک به نام را به فرزندنش انتقال دهد. در مورد این بیماری هم باید بگوییم که رشد و پرورش سیستم عصبی را مختل می نماید.

مادر اردنی این نوزاد نیز پیشتر دو فرزند خود را به خاطر این اختلال ژنتیکی از دست داده بود و به همین خاطر تصمیم گرفت که برای درمان از محققی به نام جان ژنگ در مرکز باروری امیدهای تازه واقع در نیویورک کمک بگیرد.

همانطور که در نشریه نیو ساینتیست آمده، ژنگ این فرایند درمانی را در مکزیک روی بیمار خود انجام داد چراکه در این کشور قانونی در رابطه با این مساله تعریف نشده است.

میتوکندری را می توان به بسته های انرژی تشبیه کرد که انرژی سلول های انسانی را تامین می کنند و درست مانند هسته آن حاوی DNA هستند. متاسفانه اما وجود نقص در DNA میتوکندری می تواند منجر به بروز بیماری های خطرناک و حتی مرگ نوزاد شود.

برای رفع این مساله، دانشمندان دو تخمک را که یکی مربوط به مادر است و دیگری فرد اهدا کننده استخراج کرده و سپس هسته تخمک اهدا کننده را از آن حذف میکنند و همزمان سعی می کنند که میتوکندری را دست نخورده بگذارند. آنها در ادامه هسته مربوط به تخمک مادر را در آن قرار می دهند و یاخته ای که حاصل می شود فاقد نقایص مادرزادی خواهد بود و در نتیجه انتظار می رود که نوزاد سالمی از لقاح حاصل گردد.

این تکنیک از دیدگاه بسیاری جنجالی قلمداد شده و علت هم وجود سه والد برای یک نوزاد است. اما در نظر داشته باشید که در این روش تنها 0.1 درصد از اطلاعات ژنتیکی فرد اهدا کننده به نوزاد منتقل می گردد. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است پیشتر نیز نوزادانی با سه والد به دنیا آمده بودند و تفاوت این بار تکنیک جدیدی است که دانشمندان برای این منظور به خدمت گرفته اند.

The post appeared first on .

تولد نوزادی با سه پدر و مادر در مکزیک؛ تکنیک تازه ای برای از بین بردن نقایص مادرزادی کشف شد