توقف دوباره پلیس فدرال پشت سد آیفون؛ درگیری اپل و FBI تکرار می شود

FBI قصد دارد یک آیفون دیگر را رمزگشایی کند. این موبایل به «ضاهر عدن» کارمند سابق شرکت امنیتی تعلق دارد که چندی پیش 10 نفر را در بازار بزرگ مینه سوتا با ضربات چاقو مجروح نمود. این فرد توسط نیرهای پلیس کشته شد، اما مأمورین FBI قصد دارند با بررسی آیفون متعلق به او، بدانند آیا واقعه مورد نظر ریشه در ارتباط فرد تروریست با سران داعش دارد یا خیر.

این عمل، وضعیتی شبیه به سن برناردینو در سال گذشته را یادآوری می کند که FBI از اپل برای رمزگشایی آیفون متعلق به یکی از قاتلین درخواست کمک کرد. از آنجا که آیفون متعلق به فرد مذکور قفل بود، پلیس فدرال آمریکا به دنبال روشی برای عبور از این سد بوده و با توجه به اینکه کمکی از جانب کمپانی فوق دریافت نکرد، به شرکت های ثالث متوسل شد.

هنوز نمی دانیم آیا اف بی آی قصد دارد این بار هم اهالی کوپرتینو را به گشودن قفل این موبایل وادار سازد یا خیر، اما این احتمال چندان دور از انتظار نیست.«ریچ تورنتن» از مأمورین FBI در این رابطه می گوید:

ما در حال بازبینی گزینه های قانونی و فنی هستیم تا بتوانیم به این دیوایس و محتویاتش دست یابیم.

گفتنی است اگر آیفون مورد بحث از مدل 5c یا قدیمی تر باشد، FBI می تواند بدون نیاز به اپل و با استفاده از نرم افزار خریداری شده، یا با بهره گیری از روش NAND mirroring قفل آن را باز نماید. همچنین طبق اطلاعات موجود «عدن» پیش از واقعه مذکور قصد داشت یک دستگاه آیفون 7 خریداری نماید.

The post appeared first on .

توقف دوباره پلیس فدرال پشت سد آیفون؛ درگیری اپل و FBI تکرار می شود

FBI قصد دارد یک آیفون دیگر را رمزگشایی کند. این موبایل به «ضاهر عدن» کارمند سابق شرکت امنیتی تعلق دارد که چندی پیش 10 نفر را در بازار بزرگ مینه سوتا با ضربات چاقو مجروح نمود. این فرد توسط نیرهای پلیس کشته شد، اما مأمورین FBI قصد دارند با بررسی آیفون متعلق به او، بدانند آیا واقعه مورد نظر ریشه در ارتباط فرد تروریست با سران داعش دارد یا خیر.

این عمل، وضعیتی شبیه به سن برناردینو در سال گذشته را یادآوری می کند که FBI از اپل برای رمزگشایی آیفون متعلق به یکی از قاتلین درخواست کمک کرد. از آنجا که آیفون متعلق به فرد مذکور قفل بود، پلیس فدرال آمریکا به دنبال روشی برای عبور از این سد بوده و با توجه به اینکه کمکی از جانب کمپانی فوق دریافت نکرد، به شرکت های ثالث متوسل شد.

هنوز نمی دانیم آیا اف بی آی قصد دارد این بار هم اهالی کوپرتینو را به گشودن قفل این موبایل وادار سازد یا خیر، اما این احتمال چندان دور از انتظار نیست.«ریچ تورنتن» از مأمورین FBI در این رابطه می گوید:

ما در حال بازبینی گزینه های قانونی و فنی هستیم تا بتوانیم به این دیوایس و محتویاتش دست یابیم.

گفتنی است اگر آیفون مورد بحث از مدل 5c یا قدیمی تر باشد، FBI می تواند بدون نیاز به اپل و با استفاده از نرم افزار خریداری شده، یا با بهره گیری از روش NAND mirroring قفل آن را باز نماید. همچنین طبق اطلاعات موجود «عدن» پیش از واقعه مذکور قصد داشت یک دستگاه آیفون 7 خریداری نماید.

The post appeared first on .

توقف دوباره پلیس فدرال پشت سد آیفون؛ درگیری اپل و FBI تکرار می شود