توقف تولید نوت 7، ضرر 17 میلیارد دلاری برای سامسونگ

جدای از ضرری که انفجار و آتش سوزی خود به خودی نوت 7 برای مشتریانش داشته، ضرر سامسونگ از این قضایا به مراتب بیشتر بوده است.

توقف تولید نوت 7، ضرر 17 میلیارد دلاری برای سامسونگ

(image)
جدای از ضرری که انفجار و آتش سوزی خود به خودی نوت 7 برای مشتریانش داشته، ضرر سامسونگ از این قضایا به مراتب بیشتر بوده است.
توقف تولید نوت 7، ضرر 17 میلیارد دلاری برای سامسونگ