توسعه نانودیسک هایی برای درمان سفارشی سرطان

محققان دانشگاه میشیگان امریکا با استفاده از تکنیک درمانی جدید و با بهره گیری از نانودیسک ها، به پیشرفت خوبی در درمان سرطان دست یافتند.

دانشمندان گزارش کردند که توسط یک واکسن درمانی سفارشی و مطالعه روی موش ها توانستند تومورهای سرطان روده بزرگ و پوست را درمان کنند.

«جیمز مون» استادیار علوم دارویی و مهندسی زیست پزشکی در این رابطه بیان می کند:

ما در اصل توسط این نانودیسک ها به سلول های سیستم ایمنی آموختیم تا با یک روش سفارشی شده سلول های سرطانی را مورد هدف قرار دهند.

روش درمانی مذکور از نانودیسک های حاوی نانو آنتی ژن توموری بهره می برد. نانو آنتی ژن یک جهش منحصر بفرد است که در سلول های توموری یافت می شود. «سلول های تی» با تغییر ایجاد شده قادر هستند تا نانو آنتی ژن های اختصاصی را شناسایی کرده و سلول های سرطانی را مورد حمله قرار دهند که در نتیجه از پیشرفت سرطان جلوگیری می کند. واکسن جدید تولید شده قادر است تنها سلول های سرطانی را شناسایی کرده و از بین ببرد.

در تست های انجام شده روی جوندگان، موش های مبتلا به سرطان روده و پوست تحت درمان قرار گرفتند. پس از تزریق واکسن، 27 درصد از «سلول های تی» موجود در خون موش، سلول های سرطانی را مورد هدف قرار دادند. نانودیسک ها با کمک تکنیک های تشدید کننده پاسخ های «سلول تی»، در ده روز اول درمان و در اکثر موش ها باعث از بین رفتن سلول های توموری شدند. پس از گذشت 70 روز محققان دوباره به همان موش ها سلول های توموری مشابه را تزریق کردند و مشاهده کردند که سیستم ایمنی تمامی تومورها را پس زده و این تومورها قادر به رشد مجدد نبودند.

این نانودیسک ها توسط لیپوپروتئین های با چگالی بالا و در اندازه 10 نانومتر تولید شدند. به گفته محققان در گام بعدی تعداد بیشتری از حیوانات مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

The post appeared first on .

توسعه نانودیسک هایی برای درمان سفارشی سرطان