تماشا کنید: مقایسه نقشه ی اصلی Fallout 4 و نقشه ی Far Harbor

 

امروز جدید ترین DLC بازی Fallout 4 عرضه شد و ممکن است کاربران در مورد بزرگی نقشه ی این دی ال سی سوالات داشته باشند. Bethesda اعلام کرده بود که این نقشه ای که آنها در این محتویات اضافه ساختند بزرگترین نقشه ای است که تا بحال در یک ” دی ال سی” قرار داده اند، با این اوصاف طبیعتا سوالاتی برای بازیکن ها در مورد میزان بزرگی این نقشه پیش می آید.

در حقیقت باید بدانید که دیر یا زود شخصی نقشه ای از Far Harbor را برای عموم به اشتراک می گذارد. در همین حال  این کار را انجام داده است. آنها علاوه بر نشان دادن نقشه ی Far Harbor مقایسه ای از این نقشه در کنار نقشه ی اصلی Fallout 4 نیز انجام داده اند.

اگر این دو نقشه را کنار هم بگذارید متوجه خواهید شد که حقیقتا بزرگی نقشه ی Far Harbor بسیار مناسب است و واقعا بزرگ ترین DLCئی است که برای سری Fallout عرضه شده و تقریبا 20 درصد نقشه ی اصلی Fallout 4 یعنی Commonwealth می باشد.

تصویر سمت چپ مربوط به نقشه ی Commonwealth و تصویر سمت راست مربوط به نقشه ی Far Harbor می باشد:

                 

 

 

تماشا کنید: مقایسه نقشه ی اصلی Fallout 4 و نقشه ی Far Harbor

(image)

 

امروز جدید ترین DLC بازی Fallout 4 عرضه شد و ممکن است کاربران در مورد بزرگی نقشه ی این دی ال سی سوالات داشته باشند. Bethesda اعلام کرده بود که این نقشه ای که آنها در این محتویات اضافه ساختند بزرگترین نقشه ای است که تا بحال در یک ” دی ال سی” قرار داده اند، با این اوصاف طبیعتا سوالاتی برای بازیکن ها در مورد میزان بزرگی این نقشه پیش می آید.

در حقیقت باید بدانید که دیر یا زود شخصی نقشه ای از Far Harbor را برای عموم به اشتراک می گذارد. در همین حال  این کار را انجام داده است. آنها علاوه بر نشان دادن نقشه ی Far Harbor مقایسه ای از این نقشه در کنار نقشه ی اصلی Fallout 4 نیز انجام داده اند.

اگر این دو نقشه را کنار هم بگذارید متوجه خواهید شد که حقیقتا بزرگی نقشه ی Far Harbor بسیار مناسب است و واقعا بزرگ ترین DLCئی است که برای سری Fallout عرضه شده و تقریبا 20 درصد نقشه ی اصلی Fallout 4 یعنی Commonwealth می باشد.

تصویر سمت چپ مربوط به نقشه ی Commonwealth و تصویر سمت راست مربوط به نقشه ی Far Harbor می باشد:

(image)                   (image)

 

 

تماشا کنید: مقایسه نقشه ی اصلی Fallout 4 و نقشه ی Far Harbor