تماشا کنید: آنباکسینگ Zelda Breath of the Wild Collectors Edition

Zelda Breath of the Wild Collectors Edition

هنوز بازی‌های زیادی برای کنسول Nintendo Switch عرضه نشده است و شاید بهترین بازی تمام دوران این کنسول Zelda Breath of the Wild باشد. Zelda Breath of the Life برای WiiU نیز منتشر شده که بسته Collectors Edition این بازی که برای Nintendo Switch عرضه شده است و این بسته به دست ما نیز رسید. یک بسته جذاب که البته در ظاهر جذابیتهای خاص خودش را دارد ولی چیزی که درون آن قرار دارد آنچنان جذاب نیست. این شما و این آنباکسینگ Zelda Breath of the Life Collectors Edition.نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تماشا کنید: آنباکسینگ Zelda Breath of the Wild Collectors Edition