تلاش های ادامه دار اپل برای بهبود هوش مصنوعی و جذب اساتید برجسته دانشگاهی

اوایل همین ماه بود که سامسونگ با خرید پلتفرم هوش مصنوعی Viv که در واقع حاصل دست سازندگان سیری بود، اپل را به چالشی تازه دعوت کرد و حالا کوپرتینویی ها در مقام پاسخ به رقیب کره ای خود برآمده اند.

شرکت کالیفرنیایی در تازه ترین اقدام Russ Salakhutdinov را به استخدام خود درآورده که از اساتید علوم کامپیوتر در دانشگاه کارنگی ملون است و با پیوستنش به اپل مدیریت واحد تحقیقات هوش مصنوعی این شرکت را بر عهده خواهد گرفت.

نکته جالب اما اینکه آقای Salakhutdinov قرار نیست به موجب همکاری اش با اپل درس و دانشگاه را ترک کند و همزمان با بهبود آیفون و مک بوک به انتشار مقالات علمی اش نیز ادامه خواهد داد.

مشخص نیست که این محقق قرار است دقیقا روی چه پروژه هایی کار کند، اما آنطور که در سایت ری کُد آمده پژوهش های اخیرش به درک معنا و مفهوم در بطن پرسش ها اختصاص داشته است.

در باب اثر یا نقش این استخدام روی عملکرد سیری هم باید بگوییم که به شدت قابل توجه خواهد بود و قطعا می تواند انتقادات در رابطه با پیشرفت های اندک آن نسبت به Google Assistant را تا حدود زیادی مرتفع نماید.

در واقع این دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی به لطف تحقیقاتی که آقای Salakhutdinov انجام خواهد داد احتمالا به درک بهتری از پرسش های کاربران خود خواهد رسید و عملکرد قابل قبول تری را در مدیریت سوالات مفهومی یا پشت سر هم از خود به نمایش خواهد گذاشت.

با این همه، استفاده اپل از هوش مصنوعی صرفا به فرامین صوتی محدود نمی شود و حاصل دسترنج این محقق ارشد را در بسیاری از محصولات آتی آن خواهید دید و در می یابید که هوش مصنوعی بخشی کلیدی از آینده مد نظر اپل است.

البته شاید دانشگاه کارنگی ملون تنها جایی باشد که از این خبر خوشنود نخواهد شد؛ چندی قبل اوبر نیز تلاش داشت شماری از محققان آزمایشگاه رباتیک این مرکز را به استخدام خود درآورد و حالا که اوضاع فروکش کرده، مدیران دانشگاه باید نگران جذب نیروهای با استعداد و زبده خود توسط اپل باشند.

The post appeared first on .

تلاش های ادامه دار اپل برای بهبود هوش مصنوعی و جذب اساتید برجسته دانشگاهی

اوایل همین ماه بود که سامسونگ با خرید پلتفرم هوش مصنوعی Viv که در واقع حاصل دست سازندگان سیری بود، اپل را به چالشی تازه دعوت کرد و حالا کوپرتینویی ها در مقام پاسخ به رقیب کره ای خود برآمده اند.

شرکت کالیفرنیایی در تازه ترین اقدام Russ Salakhutdinov را به استخدام خود درآورده که از اساتید علوم کامپیوتر در دانشگاه کارنگی ملون است و با پیوستنش به اپل مدیریت واحد تحقیقات هوش مصنوعی این شرکت را بر عهده خواهد گرفت.

نکته جالب اما اینکه آقای Salakhutdinov قرار نیست به موجب همکاری اش با اپل درس و دانشگاه را ترک کند و همزمان با بهبود آیفون و مک بوک به انتشار مقالات علمی اش نیز ادامه خواهد داد.

مشخص نیست که این محقق قرار است دقیقا روی چه پروژه هایی کار کند، اما آنطور که در سایت ری کُد آمده پژوهش های اخیرش به درک معنا و مفهوم در بطن پرسش ها اختصاص داشته است.

در باب اثر یا نقش این استخدام روی عملکرد سیری هم باید بگوییم که به شدت قابل توجه خواهد بود و قطعا می تواند انتقادات در رابطه با پیشرفت های اندک آن نسبت به Google Assistant را تا حدود زیادی مرتفع نماید.

در واقع این دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی به لطف تحقیقاتی که آقای Salakhutdinov انجام خواهد داد احتمالا به درک بهتری از پرسش های کاربران خود خواهد رسید و عملکرد قابل قبول تری را در مدیریت سوالات مفهومی یا پشت سر هم از خود به نمایش خواهد گذاشت.

با این همه، استفاده اپل از هوش مصنوعی صرفا به فرامین صوتی محدود نمی شود و حاصل دسترنج این محقق ارشد را در بسیاری از محصولات آتی آن خواهید دید و در می یابید که هوش مصنوعی بخشی کلیدی از آینده مد نظر اپل است.

البته شاید دانشگاه کارنگی ملون تنها جایی باشد که از این خبر خوشنود نخواهد شد؛ چندی قبل اوبر نیز تلاش داشت شماری از محققان آزمایشگاه رباتیک این مرکز را به استخدام خود درآورد و حالا که اوضاع فروکش کرده، مدیران دانشگاه باید نگران جذب نیروهای با استعداد و زبده خود توسط اپل باشند.

The post appeared first on .

تلاش های ادامه دار اپل برای بهبود هوش مصنوعی و جذب اساتید برجسته دانشگاهی