تلاش ناسا جهت ساخت یک فضاپیمای رباتیک سوخت رسان برای ماهواره ها

ناسا نه تنها مهر تأیید خود را بر مأموریت Restore-L کوبیده، بلکه احتمالاً اولین مشتری آن را نیز پیدا کرده است: ماهواره ی دولتی Landsat 7. هدف مأموریت Restore-L توسعه و پرتاب فضاپیمایی رباتیک تا سال ۲۰۲۰ است که قادر باشد سوخت رسانی و امور نگهداری ماهواره هایی مثل Landsat 7 که هم اکنون در مدار قرار دارند را انجام دهد. همان گونه که در تصویر مشخص است، فضاپیمای مذکور به بازوهای رباتیکی مجهز خواهد بود که می توانند به مدارپیما ها و سامانه های انتقال پیشران آنها متصل شوند و مقادیر مشخصی سوخت با دما و فشار مناسب در اختیار آنها قرار دهند.

مأموریت Restore-L می تواند نحوه ی ساخت و به کار گیری ماهواره ها توسط شرکت های دولتی و خصوصی را تغییر دهد. این مأموریت پتانسیل آن را دارد که عمر وسایل نقلیه ی فضایی را افزایش دهد و از مرگ زودهنگام آنها جلوگیری کند. به علاوه، با عملیاتی شدن پروژه ی مذکور، شرکت ها می توانند فضاپیماهای خود را با محفظه ی سوخت نیمه خالی به فضا پرتاب کنند تا جا برای دستگاه های بیشتری روی آنها وجود داشته باشد.

بنجامین رید، از مدیران اداره ای در ناسا که این پروژه را پیش می برد، در این باره اینگونه توضیح داده است: «اگر امکان خدمات رسانی رباتیک وجود داشته باشد، مالکان ماهواره ها می توانند عمر آن دسته از ماهواره های خود که با اتمام سوخت مواجه هستند را افزایش دهند و چند سال دیگر نیز از آنها کار بکشند و از همان سرمایه گذاری اولیه باز هم درآمدزایی داشته باشند. اگر عملکرد یکی از پنل های خورشیدی یا آنتن های ارتباطی ماهواره ها دچار اختلال شود، یک فضاپیمای خدماتی مجهز به دوربین های نظارتی و ابزارهای تعمیراتی مناسب، می تواند به بازیابی دارایی گران قیمتی کمک کند که در غیر این صورت برای همیشه از دست می رود. از دست رفتن غیر منتظره ی درآمد یا جریان داده، می تواند برای شرکت ها ویرانگر باشد».

ناسا قصد دارد در کنار تعمیر دیگر فضاپیماها، فناوری های مختلف Restore-L را برای مأموریت های آینده اش در مریخ یا فراتر از آن نیز بیازماید. فناوری های مذکور، سامانه ی ناوبری، بازوی رباتیک، نرم افزار و مدیریت زباله های مدارگرد را شامل می شود. در حقیقت اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، ناسا برخی از فناوری های فضاپیمای Restore-L را مستقیماً در مأموریت های دیگر خود به کار خواهد گرفت.

The post appeared first on .

تلاش ناسا جهت ساخت یک فضاپیمای رباتیک سوخت رسان برای ماهواره ها

ناسا نه تنها مهر تأیید خود را بر مأموریت Restore-L کوبیده، بلکه احتمالاً اولین مشتری آن را نیز پیدا کرده است: ماهواره ی دولتی Landsat 7. هدف مأموریت Restore-L توسعه و پرتاب فضاپیمایی رباتیک تا سال ۲۰۲۰ است که قادر باشد سوخت رسانی و امور نگهداری ماهواره هایی مثل Landsat 7 که هم اکنون در مدار قرار دارند را انجام دهد. همان گونه که در تصویر مشخص است، فضاپیمای مذکور به بازوهای رباتیکی مجهز خواهد بود که می توانند به مدارپیما ها و سامانه های انتقال پیشران آنها متصل شوند و مقادیر مشخصی سوخت با دما و فشار مناسب در اختیار آنها قرار دهند.

مأموریت Restore-L می تواند نحوه ی ساخت و به کار گیری ماهواره ها توسط شرکت های دولتی و خصوصی را تغییر دهد. این مأموریت پتانسیل آن را دارد که عمر وسایل نقلیه ی فضایی را افزایش دهد و از مرگ زودهنگام آنها جلوگیری کند. به علاوه، با عملیاتی شدن پروژه ی مذکور، شرکت ها می توانند فضاپیماهای خود را با محفظه ی سوخت نیمه خالی به فضا پرتاب کنند تا جا برای دستگاه های بیشتری روی آنها وجود داشته باشد.

بنجامین رید، از مدیران اداره ای در ناسا که این پروژه را پیش می برد، در این باره اینگونه توضیح داده است: «اگر امکان خدمات رسانی رباتیک وجود داشته باشد، مالکان ماهواره ها می توانند عمر آن دسته از ماهواره های خود که با اتمام سوخت مواجه هستند را افزایش دهند و چند سال دیگر نیز از آنها کار بکشند و از همان سرمایه گذاری اولیه باز هم درآمدزایی داشته باشند. اگر عملکرد یکی از پنل های خورشیدی یا آنتن های ارتباطی ماهواره ها دچار اختلال شود، یک فضاپیمای خدماتی مجهز به دوربین های نظارتی و ابزارهای تعمیراتی مناسب، می تواند به بازیابی دارایی گران قیمتی کمک کند که در غیر این صورت برای همیشه از دست می رود. از دست رفتن غیر منتظره ی درآمد یا جریان داده، می تواند برای شرکت ها ویرانگر باشد».

ناسا قصد دارد در کنار تعمیر دیگر فضاپیماها، فناوری های مختلف Restore-L را برای مأموریت های آینده اش در مریخ یا فراتر از آن نیز بیازماید. فناوری های مذکور، سامانه ی ناوبری، بازوی رباتیک، نرم افزار و مدیریت زباله های مدارگرد را شامل می شود. در حقیقت اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، ناسا برخی از فناوری های فضاپیمای Restore-L را مستقیماً در مأموریت های دیگر خود به کار خواهد گرفت.

The post appeared first on .

تلاش ناسا جهت ساخت یک فضاپیمای رباتیک سوخت رسان برای ماهواره ها