تغییرات اقلیم به افزایش تلاطم ها در سفرهای هوایی منجر می شوند

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که از تلاطم ها و تکان های شدید کابین هواپیما به هنگام سفرهای هوایی بیزارند، پس احتمالاً از نتیجه مطالعات انجام گرفته توسط دکتر «پائول ویلیامز» در دانشگاه ریدینگ شکّه خواهید شد.

گفتنی است دکتر «پائول ویلیامز» با کمک ابر رایانه خود موفق شده تأثیرات تغییر اقلیم روی تلاطم های هوایی را شبیه سازی کرده و به این نتیجه دست یابد که تغییر اقلیم به شدت باعث افزایش تلاطم ها خواهد شد به نحوی که احتمالاً نیاز است تا در آینده مسیرهای هوایی جدیدی توسعه یابند.

احتمالاً در آینده مسیرهای هوایی تازه ای توسعه خواهند یافت

لازم به ذکر است شبیه سازی ها به نحوی طراحی شده اند تا مشخص شود تلاطم هوای صاف فرا اطلسی زمستان گاهی چگونه در ارتفاع 12 کیلومتری از سطح زمین و با وجود مقدار دو برابری کربن دی اکسید تغییر خواهد کرد. گفتنی است افزایش دو برابری کربن دی اکسید، پیشتر توسط محققان و برای اواخر قرن جاری میلادی پیش بینی شده است.

نتیجه حاصل شده از شبیه سازی مورد اشاره بدین صورت است که تغییرات اقلیم، بادهای برشی قوی تری را در داخل موتور جت به وجود خواهد آورد که به افزایش و ناپایداری تلاطم ها منجر می شود. طبق مقاله منتشر شده مقدار افزایش برای تلاطم های خفیف 59 درصد خواهد بود که این مقدار برای تلاطم های خفیف-تا-ملایم، ملایم، ملایم-تا-شدید و شدید به ترتیب 75، 94، 127 و 149 درصد می رسد.

نتایج حاصل شده از این تحقیق در ژورنال  به چاپ رسیده است.

The post appeared first on .

تغییرات اقلیم به افزایش تلاطم ها در سفرهای هوایی منجر می شوند