تعویض لامپ اتاق به وسیله پهپاد [تماشا کنید]

سناریویی را تصور کنید که در آن می بایست لامپ اتاقتان را تعویض کرده، اما به نردبان یا صندلی دسترسی نداشته یا حتی از ارتفاع می ترسید. در روزهای اخیر یک عدد پهپاد نیز خریداری کرده و روی میز کارتان قرار دارد. اولین راه حلی که به ذهنتان می رسد چیست؟

«مارک بلزینسکی» یکی از کاربران یوتیوب تصمیم گرفته به جای استفاده از دستانش، از پهپاد Syma X5C برای تعویض و نصب لامپ اتاقش استفاده کند.

همانطور که احتمالاً حدس می زنید عملیات تعویض لامپ دفعات متعددی با شکست مواجه شده و جمع آوری چند لامپ شکسته را گردن مصرف کننده می اندازد.

اگرچه باز کردن و پایین آوردن لامپ قبلی به آسانی صورت می گیرد، اما نصب لامپ جدید داستان های خودش را داشته و تصاویر بامزه و مفرحی را رقم زده است.

تماشای تلاش برای تعویض لامپ با یک پهپاد کوچک خالی از لطف نیست:

The post appeared first on .

تعویض لامپ اتاق به وسیله پهپاد [تماشا کنید]

سناریویی را تصور کنید که در آن می بایست لامپ اتاقتان را تعویض کرده، اما به نردبان یا صندلی دسترسی نداشته یا حتی از ارتفاع می ترسید. در روزهای اخیر یک عدد پهپاد نیز خریداری کرده و روی میز کارتان قرار دارد. اولین راه حلی که به ذهنتان می رسد چیست؟

«مارک بلزینسکی» یکی از کاربران یوتیوب تصمیم گرفته به جای استفاده از دستانش، از پهپاد Syma X5C برای تعویض و نصب لامپ اتاقش استفاده کند.

همانطور که احتمالاً حدس می زنید عملیات تعویض لامپ دفعات متعددی با شکست مواجه شده و جمع آوری چند لامپ شکسته را گردن مصرف کننده می اندازد.

اگرچه باز کردن و پایین آوردن لامپ قبلی به آسانی صورت می گیرد، اما نصب لامپ جدید داستان های خودش را داشته و تصاویر بامزه و مفرحی را رقم زده است.

تماشای تلاش برای تعویض لامپ با یک پهپاد کوچک خالی از لطف نیست:

The post appeared first on .

تعویض لامپ اتاق به وسیله پهپاد [تماشا کنید]