تصمیمات ستاد نقشه جامع علمی کشور در حوزه فناوری نرم به بهبود بازار داخلی منجر می شود

منصور کبگانیان (قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور) با اشاره به مصوبات جلسه های ستاد راهبری نقشه علمی کشور گفت: جلسات ستاد راهبری نقشه علمی کشور در سال ۹۵ به لحاظ کیفی پربار بوده و پیشبرد بخش مهمی از سند ملی نوآوری و محصولات فرهنگی و فناوری نرم از آن جمله است.

کبگانیان به تصویب شش راهبرد در ارتباط با محصولات فرهنگی و فناوری های نرم اشاره کرد و گفت: در این نشست نیز دو راهبرد کلان هفت و هشت مربوط به این سند به تصویب اعضاء رسید.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد که یکی از آسیب های فعلی در حوزه صنایع و محصولات فرهنگی، ضعف بازار بومی در حوزه های گوناگون نظیر اسباب بازی، نرم افزار و دیگر فناوری های نرم است و در این باره اذعان داشت: متأسفانه در حال حاضر این بازار میل به محصولات خارجی دارد.

کبگانیان با اشاره به تصمیمات حمایتی شورا در حوزه محصولات نرم و فرهنگی عنوان کرد که ترویج و فرهنگ سازی قواعد و رویکردهای فناوری های نرم در قالب عرضه محصولات چند رسانه ای، کتب، نشریات و مقالات، از جمله تصمیمات مهم آنها بوده و اضافه کرد: البته فرهنگ سازی در مهد کودک ها، مدارس، مراکز تفریحی و پرورشی نوجوانان بخش دیگری از راهبرد هفتم است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه هم اکنون برخی شرکت ها و مؤسسات قصد ورود به بازار محصولات فرهنگی را دارند ولی با کمبود اطلاعات برای هدف گذاری کسب و کار خود مواجه هستند، بر ایجاد نظام آمار و اطلاعات اقتصادی در مسیر محصولات فرهنگی و فناوری های نرم تأکید و ایجاد شبکه و درگاه اطلاعات کنش گران اصلی صنایع و محصولات مورد اشاره را یکی از اقدمات ملی عنوان کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: تدوین استاندارد های ملی برای تولید و عرضه محصولات فرهنگی و همچنین ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی برای تشخیص و تصمیم گیری و پیاده سازی اینگونه فناوری ها در کشور را یکی دیگر از مصوبات نود و دومین جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور بود.

دکتر کبگانیان پیرامون عدم وجود نظام پالایش سالانه مقررات گذاری در حوزه نرم و محصولات فرهنگی بیان کرد: خوشبختانه امروز تصویب شد که یک نظام بدین منظور تعریف شود چراکه بسیاری از کشورها در این زمینه پیشرفت خوبی داشته اند و اینکار را سالانه انجام می دهند.

وی مقابله همه جانبه با انواع محصولات غیر مجاز و قاچاق وارداتی را یکی دیگر مصوبات حوزه محصولات فرهنگی و فناوری های نرم معرفی کرد و گفت: این محصولات قاچاق خود به خود مانع تشویق تولید کنندگان خواهند بود.

قائم مقام ستا اجرای نقشه جامع علمی کشور در ادامه، ایجاد نظام رتبه بندی اعتباری ملی برای محصولات فرهنگی درجهت پایبندی سطوح جامعه به مصرف این گونه تولیدات داخلی را یکی دیگر از مصوبات ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در این بخش ذکر کرد و گفت: این مهم به جای جریمه ها و ایجاد برخوردهای سلبی گردش مدیریتی سیستم را روان تر خواهد کرد.

The post appeared first on .

تصمیمات ستاد نقشه جامع علمی کشور در حوزه فناوری نرم به بهبود بازار داخلی منجر می شود