تصاویر جدیدی از فیلم Assassin’s Creed

تصاویر جدیدی از فیلم Assassin’s Creed در دسامبر امسال منتشر شده است. بازیگران اصلی این فیلم عبارت اند از: Michael Fassbender، Marion Cotillard، Jeremy Irons، Michael K. Williams و Ariane Labed.

برای دیدن این عکس ها به   بروید.

تصاویر جدیدی از فیلم Assassin’s Creed

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصاویر جدیدی از فیلم Assassin’s Creed

تصاویر جدیدی از فیلم Assassin’s Creed در دسامبر امسال منتشر شده است. بازیگران اصلی این فیلم عبارت اند از: Michael Fassbender، Marion Cotillard، Jeremy Irons، Michael K. Williams و Ariane Labed.

برای دیدن این عکس ها به   بروید.

تصاویر جدیدی از فیلم Assassin’s Creed

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصاویر جدیدی از فیلم Assassin’s Creed