تست میزان مقاومت پیکسل گوگل در آب [تماشا کنید]

با وجود اینکه تلفن های هوشمند پیکسل به هیچ وجه ضد آب نبوده و تنها دارای استاندارد IP53 (مقاومت کافی در برابر خاک و مقاومت جزئی در مقابل قطرات آب) هستند، تست های اخیر نشان می دهد محصول جدید گوگل به خوبی در زیر آب دوام می آورد.

تیم شبکه اجتماعی iTechWorld با قرار دادن یک دستگاه موبایل پیکسل درون آب، به مقاومت سی دقیقه ای این محصول پی برده است؛ هرچند تصاویر مشاهده شده فقط عملکرد لحظه ای این تلفن هوشمند را نشان داده و معلوم نیست در آینده چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد؛ در نتیجه به هیچ وجه پیکسل خود را درون آب قرار ندهید.

ویدیوی زیر مقاومت پیکسل در برابر آب را در سه سناریو مختلف از جمله قرار گرفتن در محیط بارانی، پاشیدن و اسپری شدن قطرات و غرق شدن در ظرف آب به تصویر می کشد. دستاورد جدید و پرطرفدار گوگل به خوبی از پس هر سه آزمایش برآمده و کاملاً بدون مشکل به کار خود ادامه می دهد.

بعد از دل چرکینی هواداران نسبت به مقاوم نبودن پیکسل های مورد انتظار در برابر آب، تست های اخیر نشان می دهد این تلفن هوشمند چندان هم ضعیف نیست. هرچند ممکن است در طولانی مدت واکنش نشان داده و همچنان به مواظبت از دستگاه خود تاکید می گردد.

در ادامه ویدیوی این آزمایش جالب توجه را تماشا کنید:

The post appeared first on .

تست میزان مقاومت پیکسل گوگل در آب [تماشا کنید]

با وجود اینکه تلفن های هوشمند پیکسل به هیچ وجه ضد آب نبوده و تنها دارای استاندارد IP53 (مقاومت کافی در برابر خاک و مقاومت جزئی در مقابل قطرات آب) هستند، تست های اخیر نشان می دهد محصول جدید گوگل به خوبی در زیر آب دوام می آورد.

تیم شبکه اجتماعی iTechWorld با قرار دادن یک دستگاه موبایل پیکسل درون آب، به مقاومت سی دقیقه ای این محصول پی برده است؛ هرچند تصاویر مشاهده شده فقط عملکرد لحظه ای این تلفن هوشمند را نشان داده و معلوم نیست در آینده چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد؛ در نتیجه به هیچ وجه پیکسل خود را درون آب قرار ندهید.

ویدیوی زیر مقاومت پیکسل در برابر آب را در سه سناریو مختلف از جمله قرار گرفتن در محیط بارانی، پاشیدن و اسپری شدن قطرات و غرق شدن در ظرف آب به تصویر می کشد. دستاورد جدید و پرطرفدار گوگل به خوبی از پس هر سه آزمایش برآمده و کاملاً بدون مشکل به کار خود ادامه می دهد.

بعد از دل چرکینی هواداران نسبت به مقاوم نبودن پیکسل های مورد انتظار در برابر آب، تست های اخیر نشان می دهد این تلفن هوشمند چندان هم ضعیف نیست. هرچند ممکن است در طولانی مدت واکنش نشان داده و همچنان به مواظبت از دستگاه خود تاکید می گردد.

در ادامه ویدیوی این آزمایش جالب توجه را تماشا کنید:

The post appeared first on .

تست میزان مقاومت پیکسل گوگل در آب [تماشا کنید]