تست مد Competitive Play بازی Overwatch برای PC مهیا شد

کم کم به پایان ماه ژوئن نزدیک می شیم؛ ماهی که شرکت بلیزارد قول انتشار مد Competitive Play بازی Overwatch را داده بود. اولین قدم برای عرضه ی این مد، انتشار تست عمومی منطقه ای برای بازیکنان غربی است.

به گزارش و به نقل از ، علیرغم اینکه سرور های بازی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد اما این تست عمومی برای بازیکنان جهان قابل استفاده است و تا ده هزار نفر برای این مد پشتیبانی می کند.

این تست با نام PTR، مخفف Public Test Region، شناخته می شود. PTR در حقیقت برای این ساخته شده است تا ویژگی های مختلف این مد را قبل از انتشار رسمی تست کند.  همینطور شایان ذکر است که کسانی که به سطح 25 در بازی رسیده باشند می توانند با انجام 10 بازی Competitive، سطح مهارت خود را مشاهده کنند و از آن به بعد با هم سطح هایشان مسابقه خواهند داد.

PTR هم اکنون تنها برای بازیکنان PC قابل استفاده است و پیشرفت هایی که در این مد انجام دادید به نسخه ی اصلی انتقال نخواهند یافت.

این مد تا آخر این ماه میلادی بصورت رسمی منتشر خواهد شد.

تست مد Competitive Play بازی Overwatch برای PC مهیا شد

(image)

کم کم به پایان ماه ژوئن نزدیک می شیم؛ ماهی که شرکت بلیزارد قول انتشار مد Competitive Play بازی Overwatch را داده بود. اولین قدم برای عرضه ی این مد، انتشار تست عمومی منطقه ای برای بازیکنان غربی است.

به گزارش و به نقل از ، علیرغم اینکه سرور های بازی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد اما این تست عمومی برای بازیکنان جهان قابل استفاده است و تا ده هزار نفر برای این مد پشتیبانی می کند.

این تست با نام PTR، مخفف Public Test Region، شناخته می شود. PTR در حقیقت برای این ساخته شده است تا ویژگی های مختلف این مد را قبل از انتشار رسمی تست کند.  همینطور شایان ذکر است که کسانی که به سطح 25 در بازی رسیده باشند می توانند با انجام 10 بازی Competitive، سطح مهارت خود را مشاهده کنند و از آن به بعد با هم سطح هایشان مسابقه خواهند داد.

PTR هم اکنون تنها برای بازیکنان PC قابل استفاده است و پیشرفت هایی که در این مد انجام دادید به نسخه ی اصلی انتقال نخواهند یافت.

این مد تا آخر این ماه میلادی بصورت رسمی منتشر خواهد شد.

تست مد Competitive Play بازی Overwatch برای PC مهیا شد