راز روشن که از سال ۱۳۹۱ توسط استودیوی بازی سازی اگلو تولید و از ابتدای سال ۱۳۹۳ آمده ورود به بازار بوده، ۵ آذر منتشر خواهد شد و اما اکنون می توانید تریلر رسمی این بازی را دریافت نمایید. این بازی بعد از به شهادت رسیدن شهید مصطفی احمدی روشن در سبک سوم شخص معرفی […]