ترجمه کل ویکی پدیا در یک دهم ثانیه؛ نگاهی به عملکرد چیپ های FPGA مایکروسافت

سرورهای مایکروسافت به نوعی تراشه های خاص و بهینه مجهز شده اند که می توانند دائره المعارف آنلاین ویکی پیدیا را در یک چشم به هم زدن ترجمه کنند. در کنفرانس Ignite این کمپانی که به تازگی در اورلاندو برگزار شد، سرویس کلاودی تحت عنوان «ابرمقیاس جهانی» رونمایی گشت که قادر است 3 میلیارد واژه در قالب بیش از 5 میلیون مقاله را در کمتر از یک دهم ثانیه ترجمه نماید.

ردموندی ها طراحی سفارشی «» یا FGPA را انجام داده و سپس چنین چیپ هایی را به تمامی گره های محاسباتی سرورهایشان افزوده اند. این کمپانی به خوبی می داند که فناوری های هوشمندتر به عملیات پردازشی بسیار سنگین تری در سمت سرور نیاز دارند.

بنابراین عملکرد پیشرفته و هوشمند دستیار دیجیتال کورتانا، تشخیص راننده های کم توجه توسط سامانه خودران اتومبیل ها و غیره، همگی از این توان پردازشی عظیم در سرویس کلاود مایکروسافت بهره خواهند گرفت.

از جمله مزیت های FPGA این است که به سادگی می توان آن را برای فعالیتی خاص تنظیم و بهینه سازی نمود، تا آن عملیات را سریع تر انجام داده و سپس دوباره به حالت دیگری تغییر وضعیت دهد. این ویژگی نه تنها باعث افزایش ظرفیت پردازشی می شود، بلکه توان مصرفی بسیار کمتری را نیز برای کل مجموعه به همراه خواهد داشت.

گفتنی است چیپ جدید مایکروسافت بر پایه شتابدهنده Altera Stratix V D5 طراحی شده، و بورد اصلی آن 10 هسته پردازشی CPU و چهار FPGA را در بر می گیرد. این بوردها هم اکنون در تمامی پایانه های محاسباتی این کمپانی نصب شده و آماده به کار هستند.

با این تفاسیر اگر در حال حاضر عبارتی را در موتور جستجوی Bing وارد کنید، یکی از این چیپ های جدید را در مجموعه سرورهای ابرمقیاس مایکروسافت به کار خواهید گرفت.

The post appeared first on .

ترجمه کل ویکی پدیا در یک دهم ثانیه؛ نگاهی به عملکرد چیپ های FPGA مایکروسافت

سرورهای مایکروسافت به نوعی تراشه های خاص و بهینه مجهز شده اند که می توانند دائره المعارف آنلاین ویکی پیدیا را در یک چشم به هم زدن ترجمه کنند. در کنفرانس Ignite این کمپانی که به تازگی در اورلاندو برگزار شد، سرویس کلاودی تحت عنوان «ابرمقیاس جهانی» رونمایی گشت که قادر است 3 میلیارد واژه در قالب بیش از 5 میلیون مقاله را در کمتر از یک دهم ثانیه ترجمه نماید.

ردموندی ها طراحی سفارشی «» یا FGPA را انجام داده و سپس چنین چیپ هایی را به تمامی گره های محاسباتی سرورهایشان افزوده اند. این کمپانی به خوبی می داند که فناوری های هوشمندتر به عملیات پردازشی بسیار سنگین تری در سمت سرور نیاز دارند.

بنابراین عملکرد پیشرفته و هوشمند دستیار دیجیتال کورتانا، تشخیص راننده های کم توجه توسط سامانه خودران اتومبیل ها و غیره، همگی از این توان پردازشی عظیم در سرویس کلاود مایکروسافت بهره خواهند گرفت.

از جمله مزیت های FPGA این است که به سادگی می توان آن را برای فعالیتی خاص تنظیم و بهینه سازی نمود، تا آن عملیات را سریع تر انجام داده و سپس دوباره به حالت دیگری تغییر وضعیت دهد. این ویژگی نه تنها باعث افزایش ظرفیت پردازشی می شود، بلکه توان مصرفی بسیار کمتری را نیز برای کل مجموعه به همراه خواهد داشت.

گفتنی است چیپ جدید مایکروسافت بر پایه شتابدهنده Altera Stratix V D5 طراحی شده، و بورد اصلی آن 10 هسته پردازشی CPU و چهار FPGA را در بر می گیرد. این بوردها هم اکنون در تمامی پایانه های محاسباتی این کمپانی نصب شده و آماده به کار هستند.

با این تفاسیر اگر در حال حاضر عبارتی را در موتور جستجوی Bing وارد کنید، یکی از این چیپ های جدید را در مجموعه سرورهای ابرمقیاس مایکروسافت به کار خواهید گرفت.

The post appeared first on .

ترجمه کل ویکی پدیا در یک دهم ثانیه؛ نگاهی به عملکرد چیپ های FPGA مایکروسافت