ترانوس از سوی سرمایه گذار خود مورد شکایت قرار گرفت

وقتی الیزابت هولمز، موسس اعلام داشت قصد دارد شرکت را روی اهداف خاص دیگری متمرکز کند، خود را خوش شانس خطاب کرد چون سرمایه گذارانی دارد که به کار وی باور دارند.

و حالا مدت زمان زیادی نگذشته که ترانوس توسط یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خود مورد شکایت قرار گرفته است. وال استریت ژورنال گزارش داده که حالا Partner Fund Management LP یکی از شاکیان و سرمایه گذاران ترانوس است.

ترانوس به ارائه «یک سری دروغ» برای سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری روی شرکت متهم شده است. روز گذشته نیز پرونده حقوقی میان این دو شرکت روانه دادگاه شد.

شرکت PFM مدعی شده که هولمز و سانی بالوانی، مدیر امور مالی سابق ترانوس، آن ها را فریب داده اند و به آن ها گفته اند که فناوری های شان تا دریافت مجوز از مراجع قانونی فاصله چندانی ندارد.

با این حال، سخنگوی ترانوس در پاسخ به وال استریت ژورنال گفته که گزارش شرکت PFM بی اساس بوده و آن ها به شدت در برابر آن خواهند ایستاد.

همه این ها در حالی است که طی ماه های اخیر، ترانوس سوژه اصلی خبرهای ناخوشایند بوده. مرتبا می شنویم که مشکلات عدیده ای گریبانگیر ترانوس و هولمز جوان شده اند. مشکلاتی که وی با سازمان غذا و داروی آمریکا دارد پایانی ندارند و گویا همه این ها سبب شده تا استارت آپ پر آوازه آمریکایی بدترین و شاید آخرین روزهای خود را سپری کند.

The post appeared first on .

ترانوس از سوی سرمایه گذار خود مورد شکایت قرار گرفت

وقتی الیزابت هولمز، موسس اعلام داشت قصد دارد شرکت را روی اهداف خاص دیگری متمرکز کند، خود را خوش شانس خطاب کرد چون سرمایه گذارانی دارد که به کار وی باور دارند.

و حالا مدت زمان زیادی نگذشته که ترانوس توسط یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خود مورد شکایت قرار گرفته است. وال استریت ژورنال گزارش داده که حالا Partner Fund Management LP یکی از شاکیان و سرمایه گذاران ترانوس است.

ترانوس به ارائه «یک سری دروغ» برای سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری روی شرکت متهم شده است. روز گذشته نیز پرونده حقوقی میان این دو شرکت روانه دادگاه شد.

شرکت PFM مدعی شده که هولمز و سانی بالوانی، مدیر امور مالی سابق ترانوس، آن ها را فریب داده اند و به آن ها گفته اند که فناوری های شان تا دریافت مجوز از مراجع قانونی فاصله چندانی ندارد.

با این حال، سخنگوی ترانوس در پاسخ به وال استریت ژورنال گفته که گزارش شرکت PFM بی اساس بوده و آن ها به شدت در برابر آن خواهند ایستاد.

همه این ها در حالی است که طی ماه های اخیر، ترانوس سوژه اصلی خبرهای ناخوشایند بوده. مرتبا می شنویم که مشکلات عدیده ای گریبانگیر ترانوس و هولمز جوان شده اند. مشکلاتی که وی با سازمان غذا و داروی آمریکا دارد پایانی ندارند و گویا همه این ها سبب شده تا استارت آپ پر آوازه آمریکایی بدترین و شاید آخرین روزهای خود را سپری کند.

The post appeared first on .

ترانوس از سوی سرمایه گذار خود مورد شکایت قرار گرفت