تحقیقات سامسونگ در راستای تشخیص علت آتش سوزی نوت 7 کماکان ادامه دارد

به نظر می رسد که سامسونگ از هر زمان دیگری به یافتن دلیل آتش سوزی واحدهای گلکسی نوت 7 نزدیک شده است؛ هرچند که برای درک دلیل یا دلایل اصلی این مسئله، باید مدتی دیگر منتظر ماند تا تست های بیشتری از سوی کمپانی کره ای صورت گیرد.

سامسونگ بعد از جمع آوری 90 گلکسی نوت 7 از 119 واحد گزارش شده، دریافت که در 55 عدد از آنها، مشکل ناشی از باتری بوده اما 19 واحد دیگری کماکان در حال بررسی هستند و به همین جهت، تصمیم بر آن شد تا واحدهای «سالم» نوت 7 نیز جمع آوری شوند تا مشکل به شکلی عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد.

کمپانی مورد اشاره می گوید که تحقیقات فعلی صرفاً به بررسی روند تولید باتری محدود نخواهد بود و برای اولین بار، دیگر بخش های سخت افزاری دستگاه مانند کنترلر ولتاژ، نرم افزاری که آن را مدیریت می کند، و تقریباً هر فاکتوری که ممکن است در افزایش حرارت موبایل نقش داشته باشد را تست و بررسی خواهد کرد.

برای پوشاندن جامه عمل به این مسئله، سامسونگ نه تنها با خرده فروشی هایی در ایالات متحده و کره جنوبی که پیشتر تجربه فراخوان جمع آوری را داشته اند همکاری می کند، بلکه متخصصان مستقل را نیز به خدمت می گیرد تا شاید آنها شانسی در تشخیص مشکل گلکسی نوت 7 داشته باشند. ناگفته نماند که به نظر می رسد حداقل برای زمان فعلی، سامسونگ برنامه ای در جهت مقصر دانستن اشخاصی خاص یا اخراج آنها ندارد.

The post appeared first on .

تحقیقات سامسونگ در راستای تشخیص علت آتش سوزی نوت 7 کماکان ادامه دارد

به نظر می رسد که سامسونگ از هر زمان دیگری به یافتن دلیل آتش سوزی واحدهای گلکسی نوت 7 نزدیک شده است؛ هرچند که برای درک دلیل یا دلایل اصلی این مسئله، باید مدتی دیگر منتظر ماند تا تست های بیشتری از سوی کمپانی کره ای صورت گیرد.

سامسونگ بعد از جمع آوری 90 گلکسی نوت 7 از 119 واحد گزارش شده، دریافت که در 55 عدد از آنها، مشکل ناشی از باتری بوده اما 19 واحد دیگری کماکان در حال بررسی هستند و به همین جهت، تصمیم بر آن شد تا واحدهای «سالم» نوت 7 نیز جمع آوری شوند تا مشکل به شکلی عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد.

کمپانی مورد اشاره می گوید که تحقیقات فعلی صرفاً به بررسی روند تولید باتری محدود نخواهد بود و برای اولین بار، دیگر بخش های سخت افزاری دستگاه مانند کنترلر ولتاژ، نرم افزاری که آن را مدیریت می کند، و تقریباً هر فاکتوری که ممکن است در افزایش حرارت موبایل نقش داشته باشد را تست و بررسی خواهد کرد.

برای پوشاندن جامه عمل به این مسئله، سامسونگ نه تنها با خرده فروشی هایی در ایالات متحده و کره جنوبی که پیشتر تجربه فراخوان جمع آوری را داشته اند همکاری می کند، بلکه متخصصان مستقل را نیز به خدمت می گیرد تا شاید آنها شانسی در تشخیص مشکل گلکسی نوت 7 داشته باشند. ناگفته نماند که به نظر می رسد حداقل برای زمان فعلی، سامسونگ برنامه ای در جهت مقصر دانستن اشخاصی خاص یا اخراج آنها ندارد.

The post appeared first on .

تحقیقات سامسونگ در راستای تشخیص علت آتش سوزی نوت 7 کماکان ادامه دارد