تا سال 2030 دو سوم وسایل نقلیه کلان شهرها، خودروهای الکتریکی خواهند بود

تا 15 سال آینده اکثر کلان شهرهای متمول با خودروهای برقی پر خواهند شد. تحقیقات اخیر نشان داده تا سال 2030 حدود دو سوم اتومبیل های حاضر در 50 شهر بزرگ و نسبتاً ثروتمند، الکتریکی خواهند بود.

آمار و ارقام و پیش بینی های متخصصین حاکی از رشد علاقه مردم در خرید و استفاده از اتومبیل های الکتریکی است و بسیاری از شرکت های خودروسازی که دستی در توسعه وسایل نقلیه برقی داشته و یا مثل تسلا به طور کلی در این زمینه فعالیت می کنند، با مواجه شده اند.

در حال حاضر ماشین های الکتریکی و هیبریدی هیچ محدودیتی برای تردد در منطقه طرح ترافیک و زوج و فرد شهر تهران ندارند.

بر اساس نظرسنجی هایی که بلومبرگ داشته، اغلب مردمی که در شهرهای پر جمعیت و آلوده زندگی می کنند علاقه زیادی نسبت به خودروهای الکتریکی نشان می دهند و شرکت های حمل و نقل عمومی نیز همواره پیش دستی کرده اند.

خوشبختانه مسئولان بسیاری از کلان شهرهای جهان نیز قدم های مثبتی در این زمینه برداشته اند.

در حال حاضر پکن از لحاظ قانون و محدودیت های ترافیکی اولیت قابل توجهی برای اتومبیل های برقی قائل شده و پاریس نیز اخیراً قانون ممنوعیت تردد خودروهای موتور-درون-سوز را تصویب کرده است.

 و در حال حاضر ماشین های الکتریکی و هیبریدی (در تمام طول شبانه روز) هیچ محدودیتی برای تردد در منطقه طرح ترافیک و زوج و فرد ندارند.

علاوه بر این گزارش ها حاکی از آن است که قیمت باتری های لیتیم یون به شدت رو به کاهش بوده و هزینه تامین آن برای تولید انبوه خودروهای الکتریکی به اندازه قابل توجهی کاسته می شود.

بنابراین گسترش اتومبیل های برقی دور از انتظار نبوده و احتمالاً طی سال های آینده و با کاهش قیمت کلی انواع این اتومبیل ها، شاهد عبور و مرور تعداد زیادی از آنها در سطح شهر خواهیم بود.

The post appeared first on .

تا سال 2030 دو سوم وسایل نقلیه کلان شهرها، خودروهای الکتریکی خواهند بود

تا 15 سال آینده اکثر کلان شهرهای متمول با خودروهای برقی پر خواهند شد. تحقیقات اخیر نشان داده تا سال 2030 حدود دو سوم اتومبیل های حاضر در 50 شهر بزرگ و نسبتاً ثروتمند، الکتریکی خواهند بود.

آمار و ارقام و پیش بینی های متخصصین حاکی از رشد علاقه مردم در خرید و استفاده از اتومبیل های الکتریکی است و بسیاری از شرکت های خودروسازی که دستی در توسعه وسایل نقلیه برقی داشته و یا مثل تسلا به طور کلی در این زمینه فعالیت می کنند، با مواجه شده اند.

در حال حاضر ماشین های الکتریکی و هیبریدی هیچ محدودیتی برای تردد در منطقه طرح ترافیک و زوج و فرد شهر تهران ندارند.

بر اساس نظرسنجی هایی که بلومبرگ داشته، اغلب مردمی که در شهرهای پر جمعیت و آلوده زندگی می کنند علاقه زیادی نسبت به خودروهای الکتریکی نشان می دهند و شرکت های حمل و نقل عمومی نیز همواره پیش دستی کرده اند.

خوشبختانه مسئولان بسیاری از کلان شهرهای جهان نیز قدم های مثبتی در این زمینه برداشته اند.

در حال حاضر پکن از لحاظ قانون و محدودیت های ترافیکی اولیت قابل توجهی برای اتومبیل های برقی قائل شده و پاریس نیز اخیراً قانون ممنوعیت تردد خودروهای موتور-درون-سوز را تصویب کرده است.

 و در حال حاضر ماشین های الکتریکی و هیبریدی (در تمام طول شبانه روز) هیچ محدودیتی برای تردد در منطقه طرح ترافیک و زوج و فرد ندارند.

علاوه بر این گزارش ها حاکی از آن است که قیمت باتری های لیتیم یون به شدت رو به کاهش بوده و هزینه تامین آن برای تولید انبوه خودروهای الکتریکی به اندازه قابل توجهی کاسته می شود.

بنابراین گسترش اتومبیل های برقی دور از انتظار نبوده و احتمالاً طی سال های آینده و با کاهش قیمت کلی انواع این اتومبیل ها، شاهد عبور و مرور تعداد زیادی از آنها در سطح شهر خواهیم بود.

The post appeared first on .

تا سال 2030 دو سوم وسایل نقلیه کلان شهرها، خودروهای الکتریکی خواهند بود