تاکنون ۱۰ هزار بازی سرمایه خود را در Kickstarter جذب کرده‌اند

بیش از 10 هزار بازی تا به امروز موفق شدند که بودجه مورد نیاز برای ساخت پروژه را از طریق Kickstarter تامین کنند.

تا به تاریخ 3 آپریل 2017، تعداد دقیق پروژهای تامین شده با استفاده از این نوع سرمایه گذاری به 10,233 عدد رسیده است. این تعداد برای کل پروژه‌های سرمایه گذاری شده در Kickstarter به 122هزار می‌رسد. Kickstarter در سال 2009 کار خود را آغاز کرد و تا به امروز 2.46 میلیون نفر توسط آن به سرمایه‌گذاری برای ساخت بازی‌های ویدیویی اقدام کردند.

همچنین تا به امروز حدود 613 میلیون دلار برای ساخت بازی‌ها بودجه تامین شده است. حدود 1.45 میلیون سرمایه گذار روی بیش از یک بازی سرمایه‌گذاری کردند. اولین پروژه مطرح شده در Kickstarter یک بازی جدید از سری Crossword Puzzle بود که  توانست حدود دو هزار و دویست دلار بودجه کسب کند.

در این مدت 76 پروژه توانستند که به بودجه بیش از یک میلیون دلار برسند. موفق‌ترین بازی ویدیویی در کسب بودجه برای ساخت در Kickstarter بدون شک Shenmue 3 با 6.3 میلیون دلار است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاکنون ۱۰ هزار بازی سرمایه خود را در Kickstarter جذب کرده‌اند