تاریخ انتشار فیلم Minecraft مشخص شد

براساس گفته های یکی ز اعضای استودیویِ Mojang فیلم Minecraft در تاریخ 24 می 2019 اکران خواهد شد.

“بله. تا آن موقع زمان زیادی باقی مانده است ولی ما به همین مقدار زمان نیاز داریم تا بتوانیم چیزی عالی بسازیم؛ و مطمئنا همه ما انتظار یک فیلم Minecraft فوق العاده را داریم”

به گزارش و به نقل از فیلم Minecraft به صورت 3D و IMAX عرضه خواهد شد. این فیلم توسط سازنده و ستاره سریال موفق It’s Always Sunny in Philadelphia یعنی راب مک الهنی (Rob McElhenny) کارگردانی خواهد شد. شرکت Warner.Bros. نیز با همکاری روی لی (Roy Lee) وظیفه تهیه فیلم را بر عهده خواهند داشت. 

تاریخ انتشار فیلم Minecraft مشخص شد

(image)

براساس گفته های یکی ز اعضای استودیویِ Mojang فیلم Minecraft در تاریخ 24 می 2019 اکران خواهد شد.

“بله. تا آن موقع زمان زیادی باقی مانده است ولی ما به همین مقدار زمان نیاز داریم تا بتوانیم چیزی عالی بسازیم؛ و مطمئنا همه ما انتظار یک فیلم Minecraft فوق العاده را داریم”

به گزارش و به نقل از فیلم Minecraft به صورت 3D و IMAX عرضه خواهد شد. این فیلم توسط سازنده و ستاره سریال موفق It’s Always Sunny in Philadelphia یعنی راب مک الهنی (Rob McElhenny) کارگردانی خواهد شد. شرکت Warner.Bros. نیز با همکاری روی لی (Roy Lee) وظیفه تهیه فیلم را بر عهده خواهند داشت. 

تاریخ انتشار فیلم Minecraft مشخص شد