بیشتر صاحبان نوت 7، گوشی خود را با یک S7 Edge تعویض کرده اند

همانطور که می دانید ماجرای رسوایی نوت 7 تقریبا به پایان رسیده است.

بیشتر صاحبان نوت 7، گوشی خود را با یک S7 Edge تعویض کرده اند

(image)
همانطور که می دانید ماجرای رسوایی نوت 7 تقریبا به پایان رسیده است.
بیشتر صاحبان نوت 7، گوشی خود را با یک S7 Edge تعویض کرده اند