نخستین کارگاه تخصصی (Master Class) پاسکال لوبان توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به منظور آموزش نیروهای متخصص داخلی در حوزه طراحی بازی و با حضور بازی‌سازان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، برنامه کارگاه‌های تخصصی (Master Class) در سه بخش و هر بخش در قالب یک روز کامل به طول خواهد […]