به سوی ناشناخته ها؛ کاوشگر نیوهورایزنز به سمت جرم فضایی سرخ رنگ پیش می رود

کاوشگر نیو هورایزنز با سرعت بالا در حال نزدیک شدن به شیئی فضایی در  موسوم به MU69 است. مشاهدات اخیر از این جرم دوردست، سطحی بسیار سرخ رنگ را نشان می دهد که حتی از لکه های پلوتو هم قرمز تر هستند.

این شیء کوچک در کمربند کویپر که به مجموعه آنها KBO می گویند، قطری در حدود 30 الی 45 کیلومتر دارد و فاصله آن از پلوتو به حدود 2.6 میلیارد کیلومتر می رسد. زمانی که نیوهورایزنز در تاریخ 1 ژانویه 2019 به MU69 برسد، فاصله ای 43.3 برابری نسبت به مسافت بین زمین و خورشید خواهد داشت.

ابعاد تقریبی جرم فضایی سرخ رنگ MU69 در کمربند کویپر

گفتنی است دانشمندان انجمن فضانوردی آمریکا در نشست هفتگی این مجمع، هیجان خود را در رابطه با این پروژه اعلام کردند. MU69 اولین KBO به شمار می رود که رنگ آن مشخص شده، و حال برای نخستین بار می توان شکل و شمایل دقیق این اجرام فضایی را از نزدیک تماشا کرد.

رنگ قرمز MU69 که شبیه به لکه های مشهور پلوتو و قمر شارون است، احتمال وجود تولین در آن را افزایش می دهد.  به مولکول هایی اطلاق می گردد که بر اثر تابش فرابنفش روی ترکیبات ساده آلی همچون متان و اتان شکل می گیرند.

مسیر حرکت کاوشگر نیوهورایزنز به سمت پلوتو و MU69

گفتنی است تولین به صورت طبیعی روی زمین تشکیل نمی شود، اما در سطح بدنه های یخی دیگر اعضای منظومه شمسی به وفور یافت می گردد. دانشمندان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل توانستند عضویت MU69 در منطقه «کلاسیک سرد» کمربند کویپر را تأیید کنند، بخشی که تعدادی از قدیمی ترین اجرام منظومه شمسی را در خود جای داده.

با این تفاسیر، هرچه فاصله نیوهورایزنز از زادگاهش بیشتر می شود، سرنوشتش شباهت بیشتری به داستان های «پیشتازان فضا» (Star Trek) پیدا می کند، بنابراین همه بی صبرانه منتظر این عبور تاریخی در روز آغازین سال 2019 هستند.

The post appeared first on .

به سوی ناشناخته ها؛ کاوشگر نیوهورایزنز به سمت جرم فضایی سرخ رنگ پیش می رود

کاوشگر نیو هورایزنز با سرعت بالا در حال نزدیک شدن به شیئی فضایی در  موسوم به MU69 است. مشاهدات اخیر از این جرم دوردست، سطحی بسیار سرخ رنگ را نشان می دهد که حتی از لکه های پلوتو هم قرمز تر هستند.

این شیء کوچک در کمربند کویپر که به مجموعه آنها KBO می گویند، قطری در حدود 30 الی 45 کیلومتر دارد و فاصله آن از پلوتو به حدود 2.6 میلیارد کیلومتر می رسد. زمانی که نیوهورایزنز در تاریخ 1 ژانویه 2019 به MU69 برسد، فاصله ای 43.3 برابری نسبت به مسافت بین زمین و خورشید خواهد داشت.

ابعاد تقریبی جرم فضایی سرخ رنگ MU69 در کمربند کویپر

گفتنی است دانشمندان انجمن فضانوردی آمریکا در نشست هفتگی این مجمع، هیجان خود را در رابطه با این پروژه اعلام کردند. MU69 اولین KBO به شمار می رود که رنگ آن مشخص شده، و حال برای نخستین بار می توان شکل و شمایل دقیق این اجرام فضایی را از نزدیک تماشا کرد.

رنگ قرمز MU69 که شبیه به لکه های مشهور پلوتو و قمر شارون است، احتمال وجود تولین در آن را افزایش می دهد.  به مولکول هایی اطلاق می گردد که بر اثر تابش فرابنفش روی ترکیبات ساده آلی همچون متان و اتان شکل می گیرند.

مسیر حرکت کاوشگر نیوهورایزنز به سمت پلوتو و MU69

گفتنی است تولین به صورت طبیعی روی زمین تشکیل نمی شود، اما در سطح بدنه های یخی دیگر اعضای منظومه شمسی به وفور یافت می گردد. دانشمندان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل توانستند عضویت MU69 در منطقه «کلاسیک سرد» کمربند کویپر را تأیید کنند، بخشی که تعدادی از قدیمی ترین اجرام منظومه شمسی را در خود جای داده.

با این تفاسیر، هرچه فاصله نیوهورایزنز از زادگاهش بیشتر می شود، سرنوشتش شباهت بیشتری به داستان های «پیشتازان فضا» (Star Trek) پیدا می کند، بنابراین همه بی صبرانه منتظر این عبور تاریخی در روز آغازین سال 2019 هستند.

The post appeared first on .

به سوی ناشناخته ها؛ کاوشگر نیوهورایزنز به سمت جرم فضایی سرخ رنگ پیش می رود