بهبودی احتمالی یک بریتانیایی از HIV؛ تا درمان کامل چند گام دیگر باقیست

روز گذشته نشریات مطرح دنیا از نخستین مورد بهبودی احتمالی یک بیمار مبتلا به HIV خبر دادند. گروهی از دانشمندان انگلیسی مدتی است که روی یک روش درمانی تجربی و جدید برای از میان بردن این ویروس کار می کنند و در راستای مطالعات و پژوهش های خود خبر دادند که هرگونه اثر HIV از خون یک مرد 44 ساله ساکن لندن از میان رفته است.

اعضای این تیم تحقیق را پژوهشگرانی از 5 دانشگاه انگلستان تشکیل می دهند و هم اکنون نیز مشغول انجام آزمایشات مختلف روی 50 فرد مبتلا هستند. مارک سموئلز مدیر موسسه ملی دفتر تحقیقات بالینی سلامت انگلستان در مصاحبه با ساندی تایمز اعلام کرد که آنها به درمان HIV بسیار نزدیک شده اند. البته تیم پژوهشگران انگلیسی هنوز مراحل اولیه این چالش را پشت سر می گذارند اما دستاورد اخیرشان ستودنی و قابل توجه است.

این روش درمانی به طور مشخص برای پاکسازی بدن بیماران از ویرس HIV و سلول های خاموش آن طراحی شده است

روش های درمانی کنونی صرفا قادرند سلول های فعال T را که به HIV آلوده اند هدف قرار دهند و در برابر سلول های خاموش T کاری از آنها ساخته نیست. این یعنی بدن بیماران مبتلا به این ویروس حتی در زمان دریافت دارو، به تولید آن ادامه خواهد داد.

پروفسور سارا فیدلر از پزشکان مشاور در کالج سلطنتی لندن در مصاحبه با تایمز در این باره گفت: این روش درمانی به طور مشخص برای پاکسازی بدن بیماران از ویرس HIV و سلول های خاموش آن طراحی شده است.

اما در مورد این روش درمانی دو مرحله ای هم باید بگوییم که در جریان آن واکسنی به فرد مبتلا تزریق می شود تا بدن وی بتواند قابلیت تشخیص سلول های آلوده به HIV را پیدا کند و سپس دارویی به نام Vorinostat برای وی تجویز می شود که سلول های T را فعال می کند. در واقع این روش درمانی ابزارهای مورد نیاز سیستم ایمنی برای مقابله با ویروس را به صورت یکجا در اختیار آن قرار می دهد.

هویت بیماری که ظاهرا از این ویروس رهایی یافته نیز فاش نشده اما گفته می شود که از کارکنان خدمات اجتماعی انگلستان است و به شدت امیدوار است که بهبودی حاصل شده باشد. خودش اعلام نموده آخرین باری که آزمایش خون داده دو هفته پیش بوده و در آن زمان اثری از ویروس در خونش مشاهده نشده.

اما سرپرست تیم تحقیق خاطر نشان کرده که در 5 سال آینده، قصد دارند آزمایشات بیشتری را انجام دهند. وی به بیماران مبتلا توصیه می کند که روش های درمانی ضد ویروسی سابق را ادامه دهند اما ابراز امیدواری کرده که بسته به نتیجه ممکن است تغییرات مثبتی در این روش ها اتفاق بیافتد.

The post appeared first on .

بهبودی احتمالی یک بریتانیایی از HIV؛ تا درمان کامل چند گام دیگر باقیست

روز گذشته نشریات مطرح دنیا از نخستین مورد بهبودی احتمالی یک بیمار مبتلا به HIV خبر دادند. گروهی از دانشمندان انگلیسی مدتی است که روی یک روش درمانی تجربی و جدید برای از میان بردن این ویروس کار می کنند و در راستای مطالعات و پژوهش های خود خبر دادند که هرگونه اثر HIV از خون یک مرد 44 ساله ساکن لندن از میان رفته است.

اعضای این تیم تحقیق را پژوهشگرانی از 5 دانشگاه انگلستان تشکیل می دهند و هم اکنون نیز مشغول انجام آزمایشات مختلف روی 50 فرد مبتلا هستند. مارک سموئلز مدیر موسسه ملی دفتر تحقیقات بالینی سلامت انگلستان در مصاحبه با ساندی تایمز اعلام کرد که آنها به درمان HIV بسیار نزدیک شده اند. البته تیم پژوهشگران انگلیسی هنوز مراحل اولیه این چالش را پشت سر می گذارند اما دستاورد اخیرشان ستودنی و قابل توجه است.

این روش درمانی به طور مشخص برای پاکسازی بدن بیماران از ویرس HIV و سلول های خاموش آن طراحی شده است

روش های درمانی کنونی صرفا قادرند سلول های فعال T را که به HIV آلوده اند هدف قرار دهند و در برابر سلول های خاموش T کاری از آنها ساخته نیست. این یعنی بدن بیماران مبتلا به این ویروس حتی در زمان دریافت دارو، به تولید آن ادامه خواهد داد.

پروفسور سارا فیدلر از پزشکان مشاور در کالج سلطنتی لندن در مصاحبه با تایمز در این باره گفت: این روش درمانی به طور مشخص برای پاکسازی بدن بیماران از ویرس HIV و سلول های خاموش آن طراحی شده است.

اما در مورد این روش درمانی دو مرحله ای هم باید بگوییم که در جریان آن واکسنی به فرد مبتلا تزریق می شود تا بدن وی بتواند قابلیت تشخیص سلول های آلوده به HIV را پیدا کند و سپس دارویی به نام Vorinostat برای وی تجویز می شود که سلول های T را فعال می کند. در واقع این روش درمانی ابزارهای مورد نیاز سیستم ایمنی برای مقابله با ویروس را به صورت یکجا در اختیار آن قرار می دهد.

هویت بیماری که ظاهرا از این ویروس رهایی یافته نیز فاش نشده اما گفته می شود که از کارکنان خدمات اجتماعی انگلستان است و به شدت امیدوار است که بهبودی حاصل شده باشد. خودش اعلام نموده آخرین باری که آزمایش خون داده دو هفته پیش بوده و در آن زمان اثری از ویروس در خونش مشاهده نشده.

اما سرپرست تیم تحقیق خاطر نشان کرده که در 5 سال آینده، قصد دارند آزمایشات بیشتری را انجام دهند. وی به بیماران مبتلا توصیه می کند که روش های درمانی ضد ویروسی سابق را ادامه دهند اما ابراز امیدواری کرده که بسته به نتیجه ممکن است تغییرات مثبتی در این روش ها اتفاق بیافتد.

The post appeared first on .

بهبودی احتمالی یک بریتانیایی از HIV؛ تا درمان کامل چند گام دیگر باقیست