بنیاد پارکر و استفاده از الگوریتم های نرم افزاری برای پیشگیری و درمان سرطان

«شان پارکر» کارآفرین مطرح و یکی از بنیانگذاران نپستر که در حال حاضر مؤسسه ای را برای ایمونوتراپی سرطان به راه انداخته، به هیچ وجه اهل تلف کردن وقت نیست و به سرعت از فناوری های موجود برای درمان این بیماری استفاده می کند.

این مؤسسه طی همکاری با «مرکز تحقیقات سرطان» روی الگوریتم های پیش بینی کار می کنند که می تواند نئو آنتی ژن های سرطانی را در DNA شناسایی کرده و از آنها به منظور ارائه راهکارهای درمانی پیشگیرانه استفاده نماید. نئو آنتی ژن ها نوعی ترکیبات موجود در تومورهای سرطانی هستند که پاسخ ایمنی خاصی را در بدن ایجاد می کنند.

parker-institute-cancer

در حال حاضر دانشمندان متعددی از شش سازمان و نهاد مختلف از جمله «مؤسسه برود» و «کالتک» توالی های ژنتیکی سرطانی و سالم را دریافت می دارند، به امید اینکه بتوانند توالی های قابل تشخیص بوسیله سلول های T سیستم ایمنی را شناسایی نمایند.

از آنجا که نئو آنتی ژن ها فقط در تومورهای سرطانی حضور داشته برای هر شخصی منحصر به فرد هستند، در نتیجه استفاده از آنها برای ایمونوتراپی کاملاً ایده آل خواهد بود، زیرا نیازی نیست نگران باشید این ترکیبات تصادفاً به سلول های سالم حمله ور شوند.

cancer-immunotherapy

همچنین اگر بتوان روند درمانی را کاملاً شخصی سازی نمود، نتایج به مراتب بهتری حاصل خواهد شد تا اینکه بخواهیم یک روش مشخص را برای درمان همه افراد به کار بریم.

البته هرگاه بحث واکسن یا پیشگیری از سرطان پیش می آید، نباید انتظار داشت که به این زودی ها به نتیجه مطلوب دست یابیم. «رامی ابراهیم» از مدیران مؤسسه پارکر می گوید اقدام مورد بحث «نخستین گام مهم» در این مسیر به شمار می رود و پاسخ نهایی نخواهد بود.

sean-parker

شان پارکر

بدین ترتیب اگر الگوریتم های مورد استفاده نتیجه مطلوبی حاصل کنند، می توان گفت تکنولوژی و علی الخصوص نرم افزارهای نوین قادرند سرطان را پیش از موعد شناسایی و با آن مبارزه کنند، نبردی که به مراتب ساده تر از وضعیت پس از آشکار شدن سرطان خواهد بود.

The post appeared first on .

بنیاد پارکر و استفاده از الگوریتم های نرم افزاری برای پیشگیری و درمان سرطان