بلومبرگ: توییتر چند صد نفر از کارکنان خود را اخراج می کند

سال گذشته «جک دورسی» مدیر عامل توییتر در روزهای ابتدای فعالیت خود، به جهت پیشبرد اهداف با اهمیت بالاتر و کاهش هزینه ها، .

حالا به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار شدن بوده و مدیر جوان قصد دارد حدود 300 پست شغلی دیگر را نیز حذف نماید.

بلومبرگ با اشاره به اخبار چند منبع ناشناس گزارش می دهد توییتر در ادامه روند کاهش هزینه ها و همینطور برنامه ریزی های جدید، حدود صد نفر دیگر را اخراج می کند. گفته می شود این اتفاق احتمالاً قبل از اعلام گزارش مالی روز پنجشنبه رخ خواهد داد.

کمپانی توییتر که در حال زیان دهی است، قصد دارد میزان نزول ارزش و فروش سهام خود را کاهش داده و اخیراً چند اقتصاددان را برای بررسی و تحلیل رویکردهای مالی استخدام کرده است.

در حال حاضر شایعات زیادی در مورد احتمال فروش و تصاحب توییتر توسط شرکت هایی مثل گوگل، دیزنی، Salesforce و غیره به گوش رسیده و بعضاً تکذیب می شوند، اما آنچه بدیهی است اوضاع نه چندان رضایت بخش این شبکه اجتماعی بزرگ است.

گفتنی است توییتر زمان اعلام گزارش مالی خود را از پنجشنبه عصر به پنجشنبه صبح منتقل کرده که احتمالاً با موضوع تعدیل نیروی پیش آمده مرتبط است.

The post appeared first on .

بلومبرگ: توییتر چند صد نفر از کارکنان خود را اخراج می کند

سال گذشته «جک دورسی» مدیر عامل توییتر در روزهای ابتدای فعالیت خود، به جهت پیشبرد اهداف با اهمیت بالاتر و کاهش هزینه ها، .

حالا به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار شدن بوده و مدیر جوان قصد دارد حدود 300 پست شغلی دیگر را نیز حذف نماید.

بلومبرگ با اشاره به اخبار چند منبع ناشناس گزارش می دهد توییتر در ادامه روند کاهش هزینه ها و همینطور برنامه ریزی های جدید، حدود صد نفر دیگر را اخراج می کند. گفته می شود این اتفاق احتمالاً قبل از اعلام گزارش مالی روز پنجشنبه رخ خواهد داد.

کمپانی توییتر که در حال زیان دهی است، قصد دارد میزان نزول ارزش و فروش سهام خود را کاهش داده و اخیراً چند اقتصاددان را برای بررسی و تحلیل رویکردهای مالی استخدام کرده است.

در حال حاضر شایعات زیادی در مورد احتمال فروش و تصاحب توییتر توسط شرکت هایی مثل گوگل، دیزنی، Salesforce و غیره به گوش رسیده و بعضاً تکذیب می شوند، اما آنچه بدیهی است اوضاع نه چندان رضایت بخش این شبکه اجتماعی بزرگ است.

گفتنی است توییتر زمان اعلام گزارش مالی خود را از پنجشنبه عصر به پنجشنبه صبح منتقل کرده که احتمالاً با موضوع تعدیل نیروی پیش آمده مرتبط است.

The post appeared first on .

بلومبرگ: توییتر چند صد نفر از کارکنان خود را اخراج می کند