بزرگترین تاسیسات انرژی خورشیدی جهان، با مشکل آتش سوزی و ذوب تجهیزات مواجه شد

به تازگی وقوع آتش سوزی خفیفی در سیستم تولید برق از انرژی خورشیدی Ivanpah واقع در کالیفرنیا، سبب شده تا ژنراتورهای این تاسیسات برای مدتی موقت از کار بیفتند. بنابر گزارش ها، ناهمترازی آینه های تعبیه شده برای جذب اشعه های خورشیدی، سبب شده تا برخی از سیم های این سیستم، ذوب شده و دچار آتش سوزی شوند.

این سیستم تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته در حالت عادی، به بیش از 173 هزار دسترسی دارد که نور خورشید را متمرکز کرده و به دیگ های بخار انعکاس می دهند تا در آن جا، توربین ها شروع به حرکت کرده و الکتریسیته تولید شود. لازم به ذکر است انرژی تولیدی در این سیستم، برای برق رسانی به 140 هزار خانه در منطقه کالیفرنیا کافی است.

این سیستم خورشیدی، با اینکه فواید بسیاری به ارمغان می آورد، اما ممکن است با مشکلات خاص خود نیز همراه باشد؛ برای مثال در برخی گزارش ها آمده که پرندگان، به هنگام پرواز از کنار خورپاها، دچار سوختگی می شوند. و حالا بعد از این اتفاق در تاسیسات Ivanpah، ظاهرا ذوب خورشیدی را هم می توان به لیست اثرات زیان بار این دست از سیستم ها اضافه کرد.

به گفته مایک مک کلینتاک (Mike McClintock)، مدیر ایستگاه آتش نشانی منطقه سن برناردینو، آینه های ناهمتراز این تاسیسات، اشعه های خورشیدی را به سمت سیم های الکتریکی یکی از برج های دیگ بخار انعکاس داده اند و آتش سوزی، از آن جا آغاز شده است. اگرچه تصویر بالا، صدمات ناشی از ذوب خورشیدی در لوله های آب و بخار را به وضوع نمایش می دهد، اما هیچ کس در این واقعه آسیب ندیده و کارکنان توانسته اند اوضاع را در کمتر از 20 دقیقه، تحت کنترل خود درآورند. در حال حاضر یکی از دیگ های بخار برای تعمیرات از کار افتاده است اما سایر بخش های تاسیسات بدون مشکل به کار خود ادامه می دهند.

The post appeared first on .

بزرگترین تاسیسات انرژی خورشیدی جهان، با مشکل آتش سوزی و ذوب تجهیزات مواجه شد

به تازگی وقوع آتش سوزی خفیفی در سیستم تولید برق از انرژی خورشیدی Ivanpah واقع در کالیفرنیا، سبب شده تا ژنراتورهای این تاسیسات برای مدتی موقت از کار بیفتند. بنابر گزارش ها، ناهمترازی آینه های تعبیه شده برای جذب اشعه های خورشیدی، سبب شده تا برخی از سیم های این سیستم، ذوب شده و دچار آتش سوزی شوند.

این سیستم تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته در حالت عادی، به بیش از 173 هزار دسترسی دارد که نور خورشید را متمرکز کرده و به دیگ های بخار انعکاس می دهند تا در آن جا، توربین ها شروع به حرکت کرده و الکتریسیته تولید شود. لازم به ذکر است انرژی تولیدی در این سیستم، برای برق رسانی به 140 هزار خانه در منطقه کالیفرنیا کافی است.

این سیستم خورشیدی، با اینکه فواید بسیاری به ارمغان می آورد، اما ممکن است با مشکلات خاص خود نیز همراه باشد؛ برای مثال در برخی گزارش ها آمده که پرندگان، به هنگام پرواز از کنار خورپاها، دچار سوختگی می شوند. و حالا بعد از این اتفاق در تاسیسات Ivanpah، ظاهرا ذوب خورشیدی را هم می توان به لیست اثرات زیان بار این دست از سیستم ها اضافه کرد.

به گفته مایک مک کلینتاک (Mike McClintock)، مدیر ایستگاه آتش نشانی منطقه سن برناردینو، آینه های ناهمتراز این تاسیسات، اشعه های خورشیدی را به سمت سیم های الکتریکی یکی از برج های دیگ بخار انعکاس داده اند و آتش سوزی، از آن جا آغاز شده است. اگرچه تصویر بالا، صدمات ناشی از ذوب خورشیدی در لوله های آب و بخار را به وضوع نمایش می دهد، اما هیچ کس در این واقعه آسیب ندیده و کارکنان توانسته اند اوضاع را در کمتر از 20 دقیقه، تحت کنترل خود درآورند. در حال حاضر یکی از دیگ های بخار برای تعمیرات از کار افتاده است اما سایر بخش های تاسیسات بدون مشکل به کار خود ادامه می دهند.

The post appeared first on .

بزرگترین تاسیسات انرژی خورشیدی جهان، با مشکل آتش سوزی و ذوب تجهیزات مواجه شد