Gabe Newell، یکی از بنیان گذاران Valve، به بازی Crawl به عنوان یک باس(غول) که به نام “Gaben” شناخته می شود اضافه شده است. در ادامه ی خبر با ما همراه باشید. Gabe Newell به عنوان یک باس در آخرین بروزرسان بازی Crawl به این عنوان اضافه شده است. مواجهه با این غول که به […]