کمپانی مایکروسافت ساعاتی پیش اقدام به انتشار پیش نمایشی از بروزرسانی جدید کنترل Xbox One نمود.در آخرین بروزرسانی مهیا شده مشکلاتی از قبیل ثبات و عمر دسته و فاصله زمانی اتصال دسته به دستگاه کاهش و یا رفع شده است. همچنین آموزش بروزرسانی دسته Xbox One به صورت کامل در اختیار مخاطبین قرار گرفته که در […]