برای نخستین بار دم یک دایناسور پردار درون یک قعطه کهربا کشف شد

از مدت ها قبل وجود دایناسورهایی با بدن پوشیده از پر، از روی فسیل های یافت شده، شناسایی و تایید شده بود. اما تا کنون مدرکی عینی در این زمینه وجود نداشت. حالا به تازگی یک تکه کهربا در کشور میانمار کشف شده که قطعه ای از دم پر از موی یک دایناسور پردار را مثل روز اول درون خود حفظ کرده است.

گروهی از محققین دانشگاه ملی زمین شناسی کشور چین مسئولیت کار روی این تکه کهربا را بر عهده دارند. سنگ با ارزش آنها از درون معدنی در شهر «کاچین» (Kachin) واقع در شمال کشور میانمار به دست آمده است.

بر اساس بررسی های زیست شناسان گروه، این دم متعلق به دایناسوری پردار از زیرشاخه «coelurasaur» بوده و در دوره کرتاسه می زیسته است. طیف وسیعی از دایناسورها، از تیرانوزوروس گرفته تا اجداد اولیه پرندگان عضو این زیرشاخه هستند.

همان طور که می توان حدس زد، DNA کامل خزنده مذکور درون سلول های پر حفظ شده است و این امکان را به محققین داده تا با استفاده از آن تمام ویژگی های بدنی و فیزیولوژیکی این جانور باستانی را بررسی نمایند.

بر اساس یافته های این گروه چینی، پرهای موجود در قطعه کهربا نقش خاصی در به پرواز درآوردن جانور نداشته و بیشتر تزئینی و حکم پوشاننده بدن را داشته اند. دیرینه شناسان باور دارند که دایناسور-پرنده های هم عصر با این فسیل، از لحاظ پوششِ پر، شباهت زیادی به پرندگان امروزی داشته اند. به عبارت دیگر، اگر سایر بخش های دم دایناسور مورد بحث مشابه آن چیزی بوده که در این کهربا حفظ شده، به احتمال فراوان ما با خزنده ای با قابلیت پرواز طرف هستیم.

این قطعه کهربای با ارزش در سال ۲۰۱۵ کشف شده، اما تا امروز هیچ نمونه ای از بافت بدن دایناسور از درون آن استخراج نشده است. برنامه بعدی گروه تحقیق، آنالیز ژنتیکی پرها برای کشف حقایق بیشتری از میلیون ها سال قبل خواهد بود.

The post appeared first on .

برای نخستین بار دم یک دایناسور پردار درون یک قعطه کهربا کشف شد