بتسدا: در حال حاضر روی THE ELDER SCROLLS 6 کار نمی کنیم

http://8pic.ir/images/1ztzruskeuvfnewl3f5k.jpg

به گزارش و به نقل از ، بتسدا اخیرا ساخت The Elder Scrolls 6 را در سال های آتی تایید کرد، و این یعنی فاصله ی زیادی تا انتشار بازی باقی ست. در حالی که همه ی ما مشتاق این هستیم که زودتر با این بازی ملاقات کنیم، آقای “پیت هاینس” در توییتر خود تاییدکرد که تا انتشار بازی زمان بسیار زیادی باقی ست. وی همچنین این را گفت که در حال حاضر کاری بر روی بازی انجام نمی گیرد. این موضوع نشانگر آن است که در این لحظه توسعه ای برای بازی شروع نشده است و احتمالا بتسدا از سال دیگر توسعه ی بازی را آغاز کند. پس نزدیک ترین زمان برای انتشار را می توان در اواخر سال 2019 یا اوایل 2020 پیشبینی نمود.

در حال حاضر که در این مورد بحث می کنیم، 3 یا 4 سال تا انتشار بازی زمان باقی ست. در این مدت 4 ساله Skyrim Remaster و Elder Scrolls Online را می توان تجربه نمود.

بتسدا: در حال حاضر روی THE ELDER SCROLLS 6 کار نمی کنیم

(image)

به گزارش و به نقل از ، بتسدا اخیرا ساخت The Elder Scrolls 6 را در سال های آتی تایید کرد، و این یعنی فاصله ی زیادی تا انتشار بازی باقی ست. در حالی که همه ی ما مشتاق این هستیم که زودتر با این بازی ملاقات کنیم، آقای “پیت هاینس” در توییتر خود تاییدکرد که تا انتشار بازی زمان بسیار زیادی باقی ست. وی همچنین این را گفت که در حال حاضر کاری بر روی بازی انجام نمی گیرد. این موضوع نشانگر آن است که در این لحظه توسعه ای برای بازی شروع نشده است و احتمالا بتسدا از سال دیگر توسعه ی بازی را آغاز کند. پس نزدیک ترین زمان برای انتشار را می توان در اواخر سال 2019 یا اوایل 2020 پیشبینی نمود.

در حال حاضر که در این مورد بحث می کنیم، 3 یا 4 سال تا انتشار بازی زمان باقی ست. در این مدت 4 ساله Skyrim Remaster و Elder Scrolls Online را می توان تجربه نمود.

بتسدا: در حال حاضر روی THE ELDER SCROLLS 6 کار نمی کنیم