بتسدا درحال کار بر روی مشکلات صوتی Skyrim Special Edition است

یکی از کارکنان بتسدا اعلام کرد که این شرکت در حال کار برای حل کردن مشکل جلوه های صوتی نسخه ریمستر Skyrim است.

دیروز   منتشر کردیم، مبنی بر اینکه جلوه های صوتی بازی Skyrim Special Edition نسبت به نسخه اصلی بازی، دچار افت کیفیت شده است. حال یکی از کاربران Reddit با نام GStaff که ادعا می کند کارمند رسمی بتسدا است، در این سایت نوشته است که آنها به دنبال حل این مشکل هستند: “ما هم اکنون در حال آزمایش بر روی چند راه حل هستیم و امید داریم تا هفته آینده بتوانیم این مشکل را رفع نماییم.”

GStaff قبلا هم از طریق Reddit، خبرهایی در مورد بتسدا اعلام کرده بود که اغلب صحیح از آب درآمدند. البته بتسدا هنوز بطور رسمی درباره این مشکل جدید، اظهار نظر نکرده است.

لازم به ذکر است مشکل جلوه های صوتی Skyrim Special Edition به دلیل استفاده از فایل های صوتی بیش از اندازه فشرده شده xwm. به جای فایل های معمولی wav. به وجود آمده است. هرچند برای متوجه شدن تفاوت بین جلوه های صوتی (و نه موسیقی و دیالوگها) دو نسخه بازی، باید از یک هدست و یا یک اسپیکر فوق العاده باکیفیت استفاده نمود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بتسدا درحال کار بر روی مشکلات صوتی Skyrim Special Edition است

یکی از کارکنان بتسدا اعلام کرد که این شرکت در حال کار برای حل کردن مشکل جلوه های صوتی نسخه ریمستر Skyrim است.

دیروز   منتشر کردیم، مبنی بر اینکه جلوه های صوتی بازی Skyrim Special Edition نسبت به نسخه اصلی بازی، دچار افت کیفیت شده است. حال یکی از کاربران Reddit با نام GStaff که ادعا می کند کارمند رسمی بتسدا است، در این سایت نوشته است که آنها به دنبال حل این مشکل هستند: “ما هم اکنون در حال آزمایش بر روی چند راه حل هستیم و امید داریم تا هفته آینده بتوانیم این مشکل را رفع نماییم.”

GStaff قبلا هم از طریق Reddit، خبرهایی در مورد بتسدا اعلام کرده بود که اغلب صحیح از آب درآمدند. البته بتسدا هنوز بطور رسمی درباره این مشکل جدید، اظهار نظر نکرده است.

لازم به ذکر است مشکل جلوه های صوتی Skyrim Special Edition به دلیل استفاده از فایل های صوتی بیش از اندازه فشرده شده xwm. به جای فایل های معمولی wav. به وجود آمده است. هرچند برای متوجه شدن تفاوت بین جلوه های صوتی (و نه موسیقی و دیالوگها) دو نسخه بازی، باید از یک هدست و یا یک اسپیکر فوق العاده باکیفیت استفاده نمود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بتسدا درحال کار بر روی مشکلات صوتی Skyrim Special Edition است