با 6 عادت روزانه مدیران قابل اعتماد آشنا شوید

به گفته ی گالوپ (شرکت مشاوره ی مدیریت جهانی)حقیقت دردناکی از سال 2000 گریبان آمریکا را گرفته است؛نزدیک به 70% کارمندان آمریکایی یا به کارشان علاقمند نیستند و یا از آن بیزارند.

چه کسی را باید سرزنش کرد؟ قطعا این جمله را بسیار شنیده اید. کارمندان شرکت را ترک نمی کنند بلکه مدیران را.

جیم کلیفتون مدیر عامل گالوپ می گوید:

بزرگ ترین تصمیمی که در کارتان می گیرید این است که چه کسی را مدیر بنامید. وقتی فرد اشتباهی را مدیر بنامید هیچ چیز نمی تواند این تصمیم اشتباه را درست کند. نه تاوان و نه سود. هیچ چیز!

بهترین مدیران، همزمان رهبرانی بزرگ هستند. اما رهبری تنها یک عنوان نیست، بلکه باید در وجود شخص نهادینه شود. در اینجا شش راه برای نهادینه کردن خصلت رهبری آورده شده است:

  1. راست گو بودن

صداقت شما با کارمندان تان باعث می شود که آن ها نیز مانند شما رفتار کنند. مثلا اگر شرکت شما در موقعیت سختی قرار دارد و نمی توانید عیدی و پاداش به کارمندان تان بدهید، به آن ها بگویید. در عوض این اطمینان را نیز بدهید که سال بعد با افزایش تولید، برای آن ها جبران خواهید کرد. این کار باعث می شود که کارمندان احساس کنند با مدیر در یک تیم هستند. صداقت همیشه بهترین سیاست بوده است.

  1. حامی بودن

کارمندانی که در معرض تغییر شغل، جا به جایی، ترفیع و یا شرایط سخت خانوادگی هستند را حمایت کنید. وقتی مدیر، آینده ی شغلی کارمندانش را تضمین کند و به آن ها اهمیت دهد، کارمندان نیز احساس خطر نکرده و با خیالی آسوده بهترین تلاش خود را نشان می دهند.

  1. واگذاری قدرت

بسیاری از رهبران موفق قدرت را به تیم واگذار می کنند؛ زیرا به تیم شان اعتماد دارند. اعتماد موهبتی است که اعطا می شود قبل از این که حاصل شود. با واگذاری قدرت به دیگران این اجازه را می دهید که آن ها نیز تصمیم گیرنده باشند؛ متعاقبا سیستم رهبر-پیرو تبدیل به سیستم رهبر-رهبر می شود و این نوع، موفق تر است.

  1. تقسیم موقعیت با بهبود دادن دیگران

رهبران بزرگ با تقسیم موقعیت، وضعیت دیگران را نیز بهبود می دهند. فروتنی یکی از ویژگی های طبیعی این رهبران است و از اعمال نفوذ برای بدست آوردن خواسته های شان استفاده نمی کنند بلکه با بهبود دادن وضعیت دیگران، بر موفقیت تیم خود می افزایند.

  1. پرسیدن چگونگی عملکرد از همتا

باید واقعا فروتن باشید که نظر همتای خودتان را در مورد نحوه ی عملکردتان بپرسید؛ اما شنیدن جواب بیشتر از آن، فروتنی می طلبد.

  1. پذیرفتن اشتباه

این مورد، مستلزم خلوص بیش تری است. رهبر متکبر و از خود راضی که به موقعیتش تکیه می کند و به نظرات متفاوت اهمیت نمی دهد، یاران کمی خواهد داشت. درحالی که رهبرانی که یاران وفاداری دارند خیلی زودتر از بقیه ی رهبران پس از شکست دوباره به موقعیت خود باز می گردند. این رهبران غالبا به اشتباه شان اعتراف می کنند و زمانی که جوابی را ندانند تظاهر به دانستن آن نمی کنند.

The post appeared first on .

با 6 عادت روزانه مدیران قابل اعتماد آشنا شوید